GJENNOMFØRT RETTET EMISJON


Codfarmers ASA har gjennomført en vellykket emisjon
rettet mot norske og internasjonale investorer
etter Oslo Børs` stengetid mandag 21. mai 2007.
Emisjonen ble betydelig overtegnet og prisen ble
fastsatt til NOK 32 per aksje. Utstedelsen av 1 538
900 nye aksjer utgjør 10 % av utestående aksjer før
emisjonen. Brutto emisjonsbeløp utgjør NOK 49 244
800. Tilrettelegger for emisjonen var DnB NOR
Markets.Formålet med emisjonen er finansiering av de
publiserte investeringer i yngel/påvekstanlegg og
det nye pakkeanlegget, samt å styrke selskapets
kontantbeholdning i en ekspansjonsfase.

Styret benyttet fullmakt vedtatt i selskapets
ordinære generalforsamling den 10. mai 2007.
Totalt 1 538 900 nye aksjer vil bli tildelt
tegnerne i emisjonen. Codfarmers ASA`s aksjekapital
etter registrering av kapitalutvidelsen vil være
NOK 1 692 815 fordelt på 16 928 150 aksjer hver
pålydende NOK 0,10.

Oslo, 22. mai 2007

Codfarmers ASA

For nærmere informasjon kontakt:

Øystein Steiro, administrerende direktør
Tlf: +47 22 40 33 91

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.