INNGÅTT AVTALE OM SALG AV ”CLUSTER KJERRINGØY”

Codfarmers ASA har i dag, 14. oktober 2009, inngått en avtale med Marine Harvest Norway AS om salg av selskapets virksomhet i ”Cluster Kjerringøy”. Salget omfatter overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet lokalitetene Vindvika, Movika og Tårnvika, inkludert fortøyninger, lektere, båter og annet utstyr. Codfarmers ASA har i dag 6 ansatte tilknyttet produksjon på lokalitet Tårnvika. Marine Harvest Norway AS betaler et kontantvederlag på totalt kr 17,5 millioner for lokalitetene, hvorav leasinggjeld på kr 3,6 millioner skal komme til fradrag på oppgjørstidspunkt. Kontantvederlaget skal utbetales i to transaksjoner, der 30 % utbetales i oktober 2009 og resterende beløp ved overtagelse av lokalitet Tårnvika i august 2010. Lokalitetene er i hovedsak solgt til bokførte verdier og det vil med dette ikke oppstå vesentlige regnskapmessige gevinst eller tap ved gjennomført transaksjon. ”Vi er svært fornøyd med avtalen om salg av lokalitetene og anleggsutstyret tilknyttet ”Cluster Kjerringøy” til Marine Harvest Norway AS. Kontantvederlaget fra salget vil styrke den finansielle stillingen til Codfarmers ASA”, sier Michael Malling, administrerende direktør i Codfarmers ASA. Etter salget av de tre lokalitetene tilknyttet ”Cluster Kjerringøy” har Codfarmers ASA en produksjonskapasitet på 34.200 MTB (maksimalt tiltatt biomasse). ”Salget bidrar til sterkere konsentrasjon av våre lokaliteter og gir grunnlag for mer optimal utnyttelse av disse ved realisering av selskapets vekstplaner”, avslutter Michael Malling. Oslo, 14. oktober 2009 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner