INNGÅTT AVTALE OM SALG AV UTSTYR

INNGÅTT AVTALE OM SALG AV UTSTYR Codfarmers ASA og datterselskapet NAP Marine AS inngikk 31. januar 2010, avtaler med Mainstream Norway AS om salg av utstyr og leasingavtaler. Salget omfatter båter, foringsautomater og merder. Mainstream Norway AS betaler et kontantvederlag på totalt kr 14 050 000 millioner for utstyret, hvorav leasinggjeld som overtas av kjøperen, estimert i dag til kr 6 245 000, kommer til fradrag på oppgjørstidspunktet. Forventet kontantutbetalinger er totalt NOK 6 429 000 til Codfarmers ASA og NOK 1 376 000 til NAP Marine AS. Levering og betaling skal skje i flere transaksjoner, der 10 % utbetales i forbindelse med inngåelse av avtalene, mens resterende beløp betales ved overtagelse av de enkelte objektene. Siste overdragelse vil finne sted uke 22 i 2010. Utstyret er i all hovedsak solgt til bokførte verdier. Det vil med dette ikke oppstå vesentlig regnskapmessige gevinst eller tap ved gjennomført transaksjon. "Vi er fornøyd med avtalen om salg av anleggsutstyret til Mainstream Norway AS. Kontantvederlagt fra salget styrker den finansielle stillingen til Codfarmers, og investert og bundet kapital blir bedre tilpasset våre planer fremover", sier Michael Malling, administrerende direktør i Codfarmers ASA. Oslo, 1. februar 2010 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner