INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA
avholdes 27. november 2007 kl 10.00 på
Shippingklubben i Haakon VII`s gate 1, 9.etg i
Oslo.Fullstendig innkalling til generalforsamling er
sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Den
fullstendige innkallingen er også tilgjengelig på
våre hjemmesider www.codfarmers.com.

Aksjonærer som ønsker å delta på
generalforsamlingen bes om å benytte
påmeldingsskjemaet som er vedlagt den fullstendige
innkallingen innen 23. november 2007. Aksjonærer
som er forhindret fra å delta, men som ønsker å
stemme ved fullmektig kan benytte fullmaktsskjema
som er vedlagt innkallingen.


For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Michael Malling
CFO Codfarmers ASA
mm@codfarmers.com
Tlf: + 47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker