MELDEPLIKTIG HANDEL


Følgende primærinnsidere i Codfarmers ASA er
blitt tildelt aksjer i forbindelse med emisjon
og børsnotering av selskapetFølgende primærinnsidere i Codfarmers ASA er
blitt tildelt aksjer i forbindelse med emisjon
og børsnotering av selskapet:

Daglig leder Øystein Steiro er blitt tildelt
3.000 aksjer til gjennomsnittlig kurs på NOK
25,50. Total beholding etter dette er 30.027
aksjer og 225 000 opsjoner.

Finansdirektør Michael Malling er blitt tildelt
2.500 aksjer til gjennomsnittlig kurs på NOK
25,40. Total beholding etter dette er 18.514
aksjer og 75.000 opsjoner.

Salgssjef Henrik Andersen er blitt tildelt 500
aksjer til gjennomsnittlig kurs på NOK 23,00.
Total beholding etter dette er 500 aksjer og
75.000 opsjoner.

Controller Andreas Søraas Goldenheim er blitt
tildelt 500 aksjer til kurs NOK 23,00. Total
beholding etter dette er 500 aksjer.

Alle ansatte ble gitt en rabatt på opptil NOK
1.500 i emisjonen.

Futurum Capital AS er blitt tildelt 3.500 aksjer
til kurs NOK 26,00. Futurum Capital AS eies av
Harald Dahl, som er styreleder i Codfarmers ASA.
Harald Dahl eier etter dette 859 273 aksjer i
Codfarmers ASA.

Brantenborg AS er blitt tildelt 2.500 aksjer til
kurs NOK 26,00. Brantenborg AS eies av
styremedlem Erik Wahlstrøm. Erik Wahlstrøm og
hans nærstående eier etter dette 289 936 aksjer
i Codfarmers ASA.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Codfarmers ASA:

Chief Financial Officer
Michael Malling
Tel: + 47 22 40 33 94


OM CODFARMERS: Codfarmers er en av de ledende
produsentene innenfor torskeoppdrett i Norge, og
et av selskapene med den største lisensierte
produksjonskapasiteten i industrien. Ved full
utnyttelse har Codfarmers en estimert
produksjonskapasitet innenfor eksisterende
godkjente lisenser på ca. 20.000 tonn torsk ved
sine to cluster i Nord Norge.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.