MELDEPLIKTIG HANDEL


Styreformann Harald Dahl og CEO Øystein Steiro
har til sammen kjøpt opsjoner i Codfarmers ASA
for totalt NOK 260 569. Opsjonen gir rett til å
tegne til sammen 114 285 aksjer til NOK 27.Future Generation Invest AS har i dag inngått
avtale om overdragelse av opsjoner til å tegne
89 285 aksjer i Codfarmers ASA (`COD`) til en
kurs lik NOK 27 til Futurum Capital AS, som er
100 % eiet av styreformann i COD, Harald Dahl.
Futurum Capital AS skal betale NOK 203 569 for
opsjonene. Videre har Future Generation Invest
AS inngått avtale om overdragelse av opsjoner
til å tegne 25 000 aksjer i COD til samme kurs
til Øystein Steiro, CEO i Codfarmers. Øystein
Steiro skal betale NOK 57 000 for opsjonene.

Gjennomføring av transaksjonene er ventet rundt
8. februar 2007.

Opsjonene skriver seg fra Future Generation
Invest AS` tegning av aksjer i COD i 2005.
Future Generation Invest AS tegnet da 380 952
aksjer i COD, og mottok samtidig opsjoner med
rett til å tegne inntil 114 285 aksjer i COD til
kurs NOK 27.

Etter gjennomføring av de ovenfor nevnte
overdragelser vil Harald Dahl eie 278 aksjer i
COD, samt at Futurum Capital AS vil eie 858 995
aksjer og 89 285 opsjoner til kurs NOK 27.
Øystein Steiro vil eie 30 027 aksjer og 250 000
opsjoner.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner