Meldepliktig handel (COD)

Meldepliktig handel (COD)

Oslo, tirsdag 3. august 2010

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA datert 2. august 2010 vedrørende resultat av den etterfølgende emisjonen.

I forbindelse med den etterfølgende emisjonen har følgende primærinnsidertransaksjoner funnet sted:

Yngel- og settefiskdirektør Thor Magne Jonassen har tegnet og fått tildelt 15 000 aksjer i Codfarmers ASA. Kurs for aksjene er NOK 0,40. Thor Magne Jonassen eier ikke aksjer fra før i selskapet, og ny beholdning ved gjennomføringen av emisjonen er dermed 15 000 aksjer.

Produksjonsdirektør Tore Laugsand har tegnet og fått tildelt 10 000 aksjer i Codfarmers ASA. Kurs for aksjene er NOK 0,40. Tore Laugsand eier ikke aksjer fra før i selskapet, og ny beholdning ved gjennomføringen av emisjonen er dermed 10 000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.