Meldepliktig handel (COD)

 

Det vises til børsmelding av i dag vedrørende avholdt ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA, hvor det ble besluttet aksjeemisjon, aksjespleis og spleis av frittstående tegningsretter.

Harald Dahl, som er daglig leder i selskapet, har i dag tegnet seg for og blitt allokert 5 nye aksjer i aksjeemisjonen. Tegningskursen er kr 1 per aksje.

Harald Dahl eier fra før 6 989 273 aksjer i selskapet. Etter gjennomføringen av aksjeemisjonen vil han eie 6 989 278 aksjer i Codfarmers ASA, tilsvarende totalt 4,7 % av aksjene og stemmene i selskapet. I tillegg eier Harald Dahl 12 000 000 tegningsretter.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner