NY AKSJEKAPITAL ER REGISTRERT

Som det fremgikk av selskapets melding av 13.
oktober 2006, har styret i Codfarmers besluttet å
øke selskapets aksjekapital ved utstedelse av
4.500.000 nye aksjer. Denne
aksjekapitalforhøyelsen er blitt registrert i
Foretaksregisteret. Codfarmers ASAs nye
aksjekapital er NOK 1 538 925,- fordelt på 15 389
250 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

Oslo Børs har mottatt firmaattest.Som det fremgikk av selskapets melding av 13.
oktober 2006, har styret i Codfarmers besluttet å
øke selskapets aksjekapital ved utstedelse av
4.500.000 nye aksjer. Denne
aksjekapitalforhøyelsen er blitt registrert i
Foretaksregisteret. Codfarmers ASAs nye
aksjekapital er NOK 1 538 925,- fordelt på 15 389
250 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

De nye aksjene vil bli overført til de
investorene som ble tildelt aksjer i emisjonen.
Overføringen vil skje samtidig som betaling
skjer. Betalingsdagen er 18. oktober 2006.

OM CODFARMERS: Codfarmers er en av de ledende
produsentene innenfor torskeoppdrett i Norge, og
et av selskapene med den største lisensierte
produksjonskapasiteten i industrien. Ved full
utnyttelse har Codfarmers en estimert
produksjonskapasitet innenfor eksisterende
godkjente lisenser på ca. 20.000 tonn torsk ved
sine to cluster i Nord Norge.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.