PLANLAGT RETTET AKSJEEMISJON


Codfarmers ASA har engasjert DnB Nor Markets som
rådgiver og tilrettelegger for en rettet emisjon
mot norske og internasjonale investorer etter Oslo
Børs` stengetid i dag.

Formålet med emisjonen er finansiering av de
publiserte investeringer i yngel/påvekstanlegg og
det nye pakkeanlegget, samt å styrke selskapets
kontantbeholdning i en ekspansjonsfase.

Den planlagte rettede emisjonen vil utgjøre inntil
1 538 900 aksjer tilsvarende inntil 10 % av
utestående aksjer i selskapet. Aksjene vil prises
ved `book building`. Aksjene vil bli utstedt i
henhold til styrefullmakt vedtatt av
generalforsamlingen 10. mai 2007

Oslo, 21.05.2007

Codfarmers ASA Oslo

For nærmere informasjon kontakt:

Øystein Steiro, administrerende direktør - Tlf:
+47
22 40 33 91

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.