Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA den 10. juli 2009. Generalforsamlingen vedtok blant annet den rettede plasseringen av 10 000 000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 4,- pr aksje og en etterfølgende tegningsrettsemisjon på inntil 2 000 000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 4,-. Generalforsamlingen godkjente videre forslag til restrukturering av selskapets utestående konvertible obligasjonsgjelden ved å gi styret fullmakt til å gjennomføre den godkjente restruktureringen. Generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt. Som angitt i protokollen, fattet generalforsamlingen de vedtak som styret hadde foreslått og som var angitt i innkallingen, likevel slik at vedtaket om den etterfølgende tegningsrettsemisjonen ble justert ved at tegningsperioden vil starte 31. juli 2009 og løpe til 14. august 2009. Øvrige datoer ble justert tilsvarende. Visse andre mindre tekniske endringer og presiseringer ble også inntatt. Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-2. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 22 40 33 94 Harald Dahl COB, tlf +47 90 11 82 92

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner

Dokumenter og linker