PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Codfarmers ASA har i dag avholdt ordinær
generalforsamling i Oslo. Styrets årsberetning og
årsregnskap for 2006 ble enstemmig godkjent.Styremedlem Margrethe Hauge trer ut av styret.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Marianne
Johnsen enstemmig valgt til nytt styremedlem.

Marianne Johnsen er utdannet jurist ved
Universitet
i Oslo og har en MBA fra Solvay Business School i
Brüssels. Johnsen har omfattende erfaring fra
strategiarbeide i flere institusjoner og
selskaper, som blant annet Elkem ASA. Johnsen har
også hatt flere styreverv i børsnoterte selskaper,
og er i dag partner i konsulentselskapet X-lence
Group AS.

I samsvar med forslag i innkallingen ble
selskapets vedtekter endret, og selskapets
hovedkontor er flyttet til Gildeskål kommune. Det
er videre blitt vedtektsfestet krav om
forhåndspåmelding til generalforsamling.

I samsvar med styrets forslag i innkallingen ble
styret gitt fullmakt til å utvide selskapets
aksjekapital med inntil 225 892,50 kroner.
Fullmakten gjelder frem til ordinær
generalforsamling i 2008, men uansett ikke lenger
enn til 30. juni 2008.

Signert protokoll følger vedlagt.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker