PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Codfarmers ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling i Oslo. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2007 ble enstemmig godkjent.

Styremedlem Erik Wahlstrøm og Ole Jacob Myre trer ut av styret.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Svein Ove Strømmen og Sturle Skeidsvoll enstemmig valgt til nye styremedlemmer.

Svein Ove Strømmen har utstrakt erfaring innen ledelse og styrearbeid, både for børsnoterte og andre selskaper. Strømmen med suksess startet flere selskaper som har vokst og etter hvert blitt børsnotert. Han er i dag styreleder Vizrt og Data Invest, og har tidligere vært styreleder i Nera og VMetro.

Sturle Skeidsvoll er utdannet innen oppdrettsteknologi og biologi. Han har bred erfaring innen oppdrettsindustrien og er en av de mest kunnskapsrike innen torskeoppdrett i Norge. Skeidsvoll har inntil nylig vært ansatt som daglig leder i Dana Feed AS.

I samsvar med styrets innstilling til nominasjonskomité ble følgende enstemmig valgt:

Jarl Ulvin (leder) (gjenvalg)
Morten Werring (gjenvalg)
Ottar Haugerud (nyvalg)

I samsvar med styrets forslag i innkallingen ble styret gitt fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital med inntil 40 000 kroner. Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling i 2009, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2009.

Signert protokoll følger vedlagt.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker