Protokoll fra ordinær generalforsamling 2009

Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling i Codfarmers ASA avholdt torsdag 28. mai 2009 i Oslo. Årsregnskap og årsberetning for 2008 ble godkjent av generalforsamlingen. I samsvar med nominasjonskomiteens innstilling ble Marianne E. Johnsen gjenvalgt som styremedlem og utpekt til nestleder i styret som erstatning for Svein Ove Strømmen som trer ut av styret. Styret erklæring om lederlønninger ble godkjent, med unntak av styrets forslag til nytt incentivprogram hvor styret ble instruert om å utrede et alternativt forslag. Styrets trakk sine forslag til vedtak under sak 11, 12 og 13 på dagsorden som angitt i innkallingen. De øvrige saker på dagsordenen ble vedtatt. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Abonner

Dokumenter og linker