REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

Det vises til børsmelding offentliggjort av Codfarmers ASA (”Selskapet”) den 2. august 2010 vedrørende resultatet av den Etterfølgende Emisjonen (den ”Etterfølgende Emisjonen”) i Selskapet.  

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den Etterfølgende Emisjonen har i dag, den 12. august 2010, blitt registrert i Foretaksregisteret.

Selskapets registrerte aksjekapital er etter dette kr 14 954 977,50, fordelt på 149 549 775 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Hver aksje i Selskapet gir én stemme.

 

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Oslo, 12. august 2010
Codfarmers ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Nicolaj Weiergang, CFO, tlf. +47 22 40 33 95

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.