RESULTATVARSEL 2. KVARTAL 2008

Basert på foreløpig konsernregnskap vil resultatet for 2. kvartal 2008 bli dårligere en forventet.

Hovedårsaken er at Codfarmers ASA er blitt gjort kjent med at en av våre yngelleverandører, Marin Invest AS, har alvorlige økonomiske problemer og at selskapets styre vurderer å begjære oppbud. Dette vil i så fall medføre et mulig tap for Codfarmers på totalt NOK 14,6 mill., fordelt på NOK 9,6 mill. for forskuddsbetalt yngel samt NOK 5 mill. i nedskrivning av Codfarmers aksjepost i selskapet. Codfarmers har i tillegg yngel med en bokført verdi på NOK 5 mill. stående i mær hos Marin Invest. Selv om Marin Invest skulle finne en løsning for videre drift, tilsier situasjonen i selskapet at Codfarmers må påregne et betydelig tap.

Codfarmers velger i tillegg å ta en ekstraordinær nedskrivning på biomassen på Hammarvika-lokaliteten med NOK 9,3 mill. Etter et begrenset sykdomsutbrudd har Mattilsynet pålagt selskapet å forsere utslaktingen av biomassen i forhold til opprinnelig slakteplan. Codfarmers vil søke å få vedtaket endret da det ikke kan påvises ytterligere sykdom på lokaliteten og da biomassen ellers utvikler seg normalt

Tapene har ingen umiddelbare konsekvenser for selskapets kontantbeholdning. Selskapet har pr. 2 kvartal 92 MNOK i kontanter, 12,6 MNOK i tildelte støttemidler og 70 MNOK i ubrukte lånefasiliteter.

Codfarmers opprettholder forøvrig tidligere guiding for forventet slakting på ca. 4.000 tonn rund vekt i 2008.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 2. kvartal 2008 på Hotel Bristol, torsdag 21.august, kl. 08.30.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.