RESULTATVARSEL 3. KVARTAL 2008

Basert på foreløpig konsernregnskap vil resultatet for 3. kvartal 2008 bli dårligere en forventet. De reduserte prisene på torsk innebærer reduserte inntekter i perioden og en ekstraordinær nedskrivning av stående biomasse.

Nedgangen i torskeprisen synes først og fremst å henge sammen med at finanskrisen har ført til redusert kjøpekraft hos forbrukerne i eksportmarkedene og at det har funnet sted en vridning i etterspørselen over til billigere fiskeslag og alternative proteinkilder.

Selskapet har pr. 3. kvartal 142 MNOK i kontanter, ubrukte lån og trekkfasiliteter.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2008 på Shippingklubben, torsdag 13.november, kl.08.30.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.