TEGNINGSRETTEMISJON


Det vises til Codfarmers prospekt datert 29.
november 2007 og børsmelding av 3. desember 2007
angående tegningsrettemisjonen i Codfarmers ASA.
Emisjonen ga tilbud om å tegne opp til 1.000.000
aksjer, med tegningsperiode fra 3. desember 2007
til 17. desember 2007 kl.16.30.

Siste dag for notering av tegningsrettene var i
går, 17. desember 2007.

21 aksjonærer tegnet og fikk tildelt totalt 18.301
aksjer i tegningsrettemisjonen, pålydende NOK 0,10
og til en tegningskurs på NOK 29 per aksje.
Tildelingsbrev vil bli sendt ut på eller rundt 21.
desember 2007.

Ved tildeling av aksjer, vil hver tegners bankkonto
bli belastet tegningsbeløpet for det antall nye
aksjer som er tildelt tegneren. Slik belastning
forventes å finne sted på eller rundt 28. desember
2007.

De nye aksjene bærer fulle rettigheter i Codfarmers
fra tidspunktet for registreringen av
kapitalforhøyelsen i foretaksregisteret.

Selskapets aksjekapital etter emisjonen vil være
NOK 2.039.465,10 fordelt på 20.394.651 aksjer.
Aksjene i emisjonen forventes å være registrert i
VPS i uke 1 2008.

Oslo, 18. desember 2007

Codfarmers ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Malling
CFO
+47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.