TEGNINGSRETTER


Det vises til Codfarmers prospekt datert 29.
november 2007 og tegningsrettemisjonen av opp til
1.000.000 nye aksjer som beskrevet i prospektet.

Tegningsrettene for tegningsrettemisjonen i
Codfarmers ASA er notert i dag med ticker `Cod S`.Videre vises til selskapets børsmelding 27.
november 2007 hvor det ble meddelt at deltagerne i
den gjennomførte private plasseringen og i det
konvertible obligasjonslånet har samtykket til å
ikke kunne utøve eller overdra fortrinnsretter de
blir tildelt, og at disse tegningsrettene vil bli
holdt av DnB NOR Markets på en sperret VPS-konto,
og vil forbli ubenyttede i hele tegningsperioden.

Av totalt 1.000.000 utstedte tegningsretter er
551.602 tegningsretter utstedt på grunnlag av
Codfarmers ASA aksjer eiet per 27. november 2007
av
deltagerne i den gjennomførte private plasseringen
og i det konvertible obligasjonslånet, og kan ikke
bli utøvet eller overdratt. Personer som utøver
tegningsretter og overtegner (dvs tegner seg for
flere aksjer enn det antall tegningsretter de har
utøvet) vil ha fortrinnsrett til de nye aksjene
som
ellers ville ha blitt utstedt på bakgrunn av
ubenyttede tegningsretter. Eiere av tegningsretter
som overtegner vil dermed ha prioritet til å bli
tildelt ca. 2,23 aksjer per tegningsrett de
benytter, forutsatt tilstrekkelig overtegning av
nye aksjer.

Oslo, 3 november 2007

Codfarmers ASAFor ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael Malling
CFO
+47 20 40 33 94


eller
Ove C. Allers
DnB NOR Markets, Corporate Finance
+47 22 94 81 21

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.