VELLYKKET EMISJON GJENNOMFØRT

Styret i Codfarmers ASA besluttet den 12.
oktober 2006 å emittere 4.500.000 nye aksjer som
beskrevet i prospektet datert 27. september
2006. Kurs per aksje i emisjonen ble satt til
NOK 26. Selskapets økning i aksjekapital ble
gjort på grunnlag av fullmakt gitt til Styret på
ekstraordinær generalforsamling den 8. september
2006.Styret i Codfarmers ASA besluttet den 12.
oktober 2006 å emittere 4.500.000 nye aksjer som
beskrevet i prospektet datert 27. september
2006. Kurs per aksje i emisjonen ble satt til
NOK 26. Selskapets økning i aksjekapital ble
gjort på grunnlag av fullmakt gitt til Styret på
ekstraordinær generalforsamling den 8. september
2006.

Som et resultat av emisjonen, vil Codfarmers
aksjekapital øke med NOK 450.000, fra NOK
1.088.925 til 1.538.925, og antall utestående
aksjer i Selskapet vil øke med 4.500.000, fra
10.889.250 til 15.389.250.

Brutto proveny fra emisjonen er NOK 117
millioner, før justering for rabatt til ansatte
og kostnader i forbindelse med emisjonen.
451.500 aksjer ble tildelt retail investorer
(10%) og 4.048.500 aksjer ble tildelt
institusjonelle investorer (90%), i tråd med
prospektet datert 27. september 2006. Totalt 277
investorer ble tildelt aksjer i emisjonen.

Informasjon angående tildeling og
betalingsinstruksjon vil ble sendt til
investorene den 13. oktober 2006. Første
noteringsdag på Oslo Børs for aksjene i
Codfarmers forventes å bli 19. oktober 2006.

Emisjonen ble tegnet mer enn 4 ganger, og Styret
er svært fornøyd med resultatet fra emisjonen.
Codfarmers har nå en sterk og diversifisert
aksjonærstruktur, inkludert norske og
internasjonale institusjonelle investorer av høy
kvalitet, og har fått økt finansielle styrke til
å være en ledende aktør i utviklingen av
oppdrett av torsk.

DnB NOR Markets er tilrettelegger for emisjonen
og børsnoteringen av Codfarmers.

Styret i Codfarmers ASA
12. oktober 2006

for ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Codfarmers ASA:

Chief Executive Officer
Øystein Steiro
Tel: + 47 22 40 33 91

Chief Financial Officer
Michael Malling
Tel: + 47 22 40 33 94

OM CODFARMERS: Codfarmers er en av de ledende
produsentene innenfor torskeoppdrett i Norge, og
et av selskapene med den største lisensierte
produksjonskapasiteten i industrien. Ved full
utnyttelse har Codfarmers en estimert
produksjonskapasitet innenfor eksisterende
godkjente lisenser på ca. 20.000 tonn torsk ved
sine to cluster i Nord Norge.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.