PRESSEMELDING Color Line eier og utbytte

O. N. Sunde AS konsernet består av forskjellige virksomhetsområder som alle er majoritetseiet av selskapet, heriblant Color Group ASA/ Color Line AS. For å kunne gi konsernet et fundament for verdiskapning må ledelsen i konsernet kontinuerlig etterstrebe en allokering av konsernets egenkapital til de forretningsområder hvor utsiktene for verdiskapning er best. Konsernets kapitaltransaksjoner mellom de enkelte virksomhetsområder, blant annet utbytte, gjenspeiler nettopp dette.

I forbindelse med dagens presseomtale vedrørende utbytte fra Color Konsernet til Color Line eier Olav Nils Sunde finner vi det nødvendig å komme med følgende presisering. Utbyttet fra Color konsernet til morselskapet O. N. Sunde AS beløp seg til NOK 152,5 millioner i 2003. Color Group Konsernet ble blant annet samme år tilført betydelig egenkapital gjennom egenkapitalforhøyelse, slik at netto beløp til morselskapet var NOK 41 mill. Konsernet har de senere år opplevd god vekst. Veksten er muliggjort gjennom vesentlige investeringer innenfor konsernets etablerte og nye strategiske satsningsområder. Konsernet omfatter nå hotell, reiseliv og transport, kjemisk industri, klesdistribusjon, tradisjonell shipping samt eiendom og finansinvesteringer. I denne forbindelse kan nevnes at cruiseskipet Color Fantasy til en verdi av NOK 2,5 milliarder blir levert den 3. desember i år. Color Line viser gjennom investeringen i Color Fantasy både vilje og evne til investering. Dette vil styrke selskapets posisjon, samt muliggjøre vekst i en konkurranseutsatt reiselivsnæring. Forventede høyere krav til komfort, endrede ferie- og fritidsmønster etc skal imøtekommes gjennom produktutvikling og fremtidige flåtefornyelser. Color Line er avhengig av og forutsetter i sine investeringsbeslutninger at rammevilkårene er konkurransedyktige. Color Line er største bidragsyter i markedsføringen av Norge som reisedestinasjon i utlandet. Aktiviteten i virksomheten har store ringvirkninger for den øvrige norske reiselivsnæringen. Dette gjelder ikke minst også antall ansatte som fremtidig kan sysselsettes innen næringen. Forventer omsetning for konsernet O. N. Sunde AS i 2004 er NOK 5,4 milliarder. Konsernet sysselsetter 4.100 personer, hvorav 3.400 i Norge. I tillegg har konsernet over 1.000 deltidsansatte.

Dokumenter og linker