Cominor – sammen for kollektivtransport i nord

1. september slås 90 års erfaring innen buss- og transportbransjen sammen i Cominor AS. Selskapet blir det største innen persontransport i landsdelen med sine 300 rutebusser og 500 høyt kvalifiserte ansatte.

Cominor AS vil bringe videre historien, erfaringene og ikke minst tilliten som tidligere Ofotens Bilruter AS, AS TIRB Rutene og Tromsbuss AS har etablert og opparbeidet.
Det fusjonerte selskapet opprettholder det brede engasjement med forretningsadresse og hovedkontor på Finnsnes i Troms, og med driftsavdelinger i Tromsø, Finnsnes og Narvik.

Cominor AS vil ha busser i rutetrafikk fra Alta i nord til Bodø i sør, samt chartertrafikk i Norge, og deler av Norden. Rutetrafikken omfatter flybuss, ekspressruter, bybuss, nattbuss, lokaltrafikk og skoleruter.

Navneprosessen startet allerede i november 2007. Premissene for arbeidet med nytt navn og merke for selskapene var at ingen av dagens merker og navn skulle videreføres. Man ønsket et nytt felles ståsted for alle ansatte i selskapene.

Fusjonen vil styrke bussvirksomhetens konkurransekraft ved lettere samordning, og bedre utnyttelse av personell og materiell. Det blir ingen nedbemanning innenfor bussvirksomheten.
- Samlet under ett og samme navn, samme symbol og felles verdier vil vi utvilsomt stå enda sterkere enn før. Vi vil være bedre posisjonert til å opprettholde og videreutvikle en god tjeneste for våre mange passasjerer og kunder, økt lønnsomhet og sikre trygge arbeidsplasser, sier Martin Eliassen, administrerende direktør i Cominor AS.

For mer informasjon kontakt:
Martin Eliassen, administrerende direktør, +47 915 77 948, eller gå inn på vår nye webside www.cominor.no.


Selskapsinformasjon:
Cominor AS er resultatet av fusjonen mellom Ofotens Bilruter AS, AS TIRB Rutene og Tromsbuss AS. Selskapet har 500 ansatte og 300 rutebusser, forretningsadresse og hovedkontor på Finnsnes i Troms.


Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker