Mattilsynet og Computas vinner global prestisjepris – Verdens beste ACM-løsning er norsk

Onsdag kveld vant Mattilsynet og Computas den internasjonale prestisjeprisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM) for IT-løsningen MATS. Bak suksessen ligger en innovativ og prosessorientert tilnærming med ambisjon om å bygge verdensledende IT-løsninger for offentlig sektor basert på morgendagens teknologi. Det har gitt Mattilsynet og Computas global anerkjennelse. Nå er tilsynsløsningen MATS kåret til verdens beste ACM-løsning innen offentlig sektor.

- Dette gjør oss rett og slett svært stolte, ikke minst på vegne av alle de andre gode IT-prosjektene i offentlig sektor i Norge, som kanskje ikke alltid omtales som vellykkede i alle sammenhenger. Det er viktig å huske at det foregår mye innovativt og fremtidsrettet IT-arbeid av verdensklasse i norsk offentlig sektor. Det er denne prisen til Mattilsynet og Computas et godt eksempel på og det håper vi kan inspirere flere til å satse på morgendagens teknologi. Man kan ikke leve på verdensmestertitler – og det tenker vi heller ikke å gjøre – men det er viktig å huske at det hver dag gjøres revolusjonerende mye verdensledende IT-arbeid i norsk offentlig sektor, og det vil vi gjerne bidra til å synliggjøre, sier Trond Eilertsen, adm. dir. i Computas.

Gratulasjoner fra flere hold
I går kveld var en større gruppe involverte, både fra Mattilsynet og Computas, var samlet for å overvære prisutdelingen på webTV. Samtidig uttrykker Rigmor Aasrud og Hans Christian Holte gratulasjoner over et offentlig norsk IT-prosjekt i verdensklasse. Prisen er en viktig anerkjennelse av det arbeidet Computas og Mattilsynet har nedlagt over flere år tilknyttet utviklingen av MATS, og Mattilsynet mottar gratulasjoner fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement (FAD), og fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI):

- Vi gratulerer Mattilsynet med prisen, og er spente på veien videre. Prisen viser at vi utvikler offentlige IT-løsninger i verdensklasse, og at vi tjener på å tenke nytt og annerledes, sier Rigmor Aasrud, Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister.

Verdensledende fra Norge 
- Mattilsynet har her levert et godt bidrag til digitaliseringen av offentlig sektor, og jobbet på en prosessorientert måte som vekker internasjonal oppsikt. Vi gratulerer Mattilsynet med prisen, og vil se på hvordan vi kan bruke denne arbeidsmetodikken og kompetansen videre, sier direktør Hans Christian Holte i DIFI.

MATS støtter en virksomhets- og samfunnskritisk prosess rundt det å føre tilsyn av noe så viktig som næringsmidler, dyrehelse/dyrevern, fiskehelse og plantehelse. 

Helhetlig system
- MATS understøtter den visjonen vi i Mattilsynet har om et helhetlig og enhetlig tilsynsarbeid. Det har også vært viktig for oss at løsningen er integrert mot offentlige registre som for eksempel enhetsregisteret og folkeregisteret, og at vi har fått en effektiv selvbetjeningsløsning. MATS, som er utviklet i samarbeid med Computas, har en helt sentral plass i Mattilsynets og næringsaktørenes daglige virksomhet, sier Torunn Hagebø, prosjektdirektør i Mattilsynet.

- Akkurat nå er jeg kjempestolt av å være IKT-direktør i Mattilsynet og en del av teamet bak suksessen. Mattilsynet og Computas har vunnet en anerkjent internasjonal pris for MATS, som er kåret til verdens beste ACM-løsning. Det er helt utrolig. Nå spør alle om hvorfor vi har vunnet prisen. En helt sentral årsak er det tette og gode samarbeidet mellom Mattilsynet og Computas. Dette viser at vi fra lille Norge har laget en IT-løsning i ypperste verdensklasse. I tillegg har vi sammen med Computas levert en omfattende IT-løsning tilpasset morgendagens virkelighet – og i tillegg er det levert på tid og til avtalt kostnad. Vi satte opp et mål i 2004-2005. Det er selvsagt svært verdifullt at vi har kommet i mål både tids- og kostnadsmessig, men i tillegg har vi utviklet verdens beste ACM-løsning for offentlig sektor. Det må være lov å være stolt av det sammen med Computas, sier Odd Ingebretsen, IKT-direktør i Mattilsynet.

- Løsningen fra Mattilsynet og Computas utmerker seg som ett av de aller beste eksemplene vi har sett på hvordan og hvorfor BPM- og ACM-tilnærminger kan og bør forenes. Samtidig opprettholdes muligheten for å definere prosessmodeller på et veldig høyt nivå, mens hver enkelt kunnskapsmedarbeider selv kan definere hvordan hvert steg i prosessen skal gjennomføres. Både de overordnede retningslinjene og oversikten over ad-hoc-aktiviteter presenteres for brukerne mens de arbeider med oppgavene, noe som gjør det enkelt å tilpasse seg forhåndsdefinerte regler og utnytte maler, uttaler Keith Swenson, leder av WfMC, som deler ut prisen. Swenson er bl.a fagforfatter og kjent som den faglige ledestjernen innen ACM globalt.

Computas har jobbet tett sammen med Mattilsynet i utviklingen av løsningen, som er bygget på en Adaptive Case Management-tilnærming. Det innebærer et dedikert fokus på støtte av kunnskapsarbeid og håndtering av uforutsigbarhet i arbeidsprosesser. De siste årene har det vært en økende interesse rundt Adaptive Case Management. Denne tilnærmingen er svært egnet i situasjoner med lav forutsigbarhet og repetisjonsgrad, noe som kjennetegner store deler av Mattilsynets daglige virksomhet. Også for Computas passer fenomenet Adaptive Case Management utmerket, med fokus på støtte av kunnskapsarbeid i kritiske og samhandlingsintensive prosesser.

– For Computas er dette en viktig anerkjennelse, og vi synes det er fantastisk gledelig at Mattilsynet med MATS er kåret til vinner. Det viser også at vi, gjennom et tett og godt samarbeid med våre kunder, lager norske offentlige løsninger som ligger helt i verdenstoppen - og som har potensiale til å benyttes innen offentlig sektor også andre steder. Vårt produkt for arbeidsprosessløsninger, FrameSolutions, har sin styrke nettopp i løsninger som skal støtte kunnskapsmedarbeiderne når de utfører uforutsigbare prosesser, avslutter Trond Eilertsen.

MATS brukes aktivt av Mattilsynets omtrent tusen veterinærer, biologer, ingeniører og andre i nøkkelposisjoner, som et beslutningsstøttesystem for hovedandelen av deres profesjonelle arbeid. Tilsynsløsningen støtter hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og registering av tilsyn. Samtidig bruker matproduserende virksomheter MATS som selvbetjeningsløsning til å registrere, søke og kontrollere egen saksinformasjon, noe som bidrar til å avlaste Mattilsynets saksbehandlere.

Bak prisen står WfMC, Workflow Management Coalition, en ledende standardiseringsorganisasjon innen Business Process Management, arbeidsflyt og informasjonsteknologi. 

Om prisen:

  • The Workflow Management Coalition (WfMC) initierte Global Awards-programmet i 2011, for Adaptive Case Management-løsninger. WfMC ble grunnlagt i 1993. Med fokus på prosessrelaterte standarder, har de utviklet anerkjente, internasjonale løsninger
  • Adaptive Case Management-tilnærming (ACM) innebærer et dedikert fokus på støtte av kunnskapsarbeid og håndtering av uforutsigbarhet i arbeidsprosesser
  • Kåringen er global, og utviklerne nominerer prosjekteierne til å vinne prisen. Kandidatene er nøye vurdert av en fagjury
  • Vinnerne ble hedret og kunngjort onsdag kveld (6. juni 2012) med direkteoverføring på webTV

Se også Mattilsynets pressemelding

WfMCs kunngjøring av vinnere og løsninger finner du her

For ytterligere informasjon;

Trond Eilertsen
Adm. dir. Computas
Tlf: 905 92 335

Odd Ingebretsen
Direktør for IKT i Mattilsynet
Tlf: 481 67 777

Torunn Hagebø
Prosjektdirektør i Mattilsynet
Tlf: 959 94 146

Om Mattilsynet:
Mattilsynet ble opprettet i 2004 og er en sammenslåing av fire statlige tilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene. Mattilsynet består av ett hovedkontor, åtte regionkontorer og 54 distriktskontor fordelt på om lag 70 kontorsteder.

Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det administrative ansvaret for etaten ligger hos LMD.

Mattilsynet er en beredskapsetat som må være godt forberedt på å håndtere uønskede hendelser innen hele vårt store forvaltningsområde. Mattilsynet håndterer små og store hendelser hvert år. I tillegg øver alle kontorer i Mattilsynet på forskjellige beredskapssituasjoner som kan oppstå. Håndtering av reelle hendelser i tillegg til øvelser danner grunnlaget for kontinuerlige forbedringer i planer og kompetanse.

Om MATS:
I MATS blir informasjonen om bedrifter og personer samlet i en saksmappe med tilhørende arbeidsoppgaver og planlagt aktivitet. Disse arbeidsmappene følges opp av Mattilsynet over et lengre tidsrom (opptil flere år), og er gjenstand for både planlagte og hendelssesstyrte tilsyn (inspeksjon, tilsyn, prøvetaking, dokumenkontroll). MATS fokuserer på å tilby brukerne oppgavestøtte – dvs. aktiv hjelp til gjennomføring av arbeidet. Denne oppgavestøtten bidrar til å sikre enhetlig, helhetlig og korrekt gjennomføring av tilsynsarbeidet.

Om Computas:
Computas er et norsk IT-konsulentselskap som leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser, fagsystemer og samhandling. Selskapet har nærmere 180 medarbeidere og omsatte i 2010 for MNOK 204,4 med et resultat før skatt på MNOK 18,6. Computas er et av Norges største uavhengige IT-rådgivningselskaper som er eid av de ansatte. Selskapets kjernekompetanse omfatter systemutvikling, arkitektur og integrasjon, prosjektledelse og rådgivning. Computas har unik erfaring, leverer høy kvalitet i alle prosjekter og samarbeider tett med kundene for å lage de beste løsningene.

Se www.computas.no

Tags:

Multimedia

Multimedia