Captura med god utvikling og solid lønnsomhet i 2006

Captura leverer et solid etableringsår med sterk vekst. I 4. kvartal 2006 fikk selskapet driftsinntekter på MNOK 54,1 (52,3) med EBITDA på MNOK 4,5 (0,6). Det gir 8,3 prosents EBITDA-margin. Omsetningen i 2006 ble MNOK 202,4 (163,3) med EBITDA på MNOK 15,7 (10,8). Det gir sterk vekst i både omsetning og resultat på årsbasis. Omsetningen øker med 24 prosent, mens EBITDA-veksten er på 45 prosent med økende EBITDA-marginer hvert kvartal gjennom året.

- Vi er godt tilfreds med utviklingen etter børsnoteringen i februar 2006. Captura har oppnådd forventningen om vekst, lønnsomhet og nyetablering i selskapets første driftsår. Samtidig lykkes vi godt operasjonelt. Selskapet leverer god vekst i kombinasjon med sterk resultatgrad, uttaler Jan Hansen, konsernsjef i Captura.

- Styret er tilfreds med omsetningen, resultatet og den underliggende driftsutviklingen i 4. kvartal. Captura oppnådde driftsinntekter på MNOK 54,1 med EBITDA på MNOK 4,5. Det gir EBITDA-margin på 8,3 prosent. Både omsetning og EBITDA økte sammenlignet med samme periode i fjor, til tross for rekordomsetning i 4. kvartal 2005. Styret er godt tilfreds med den solide underliggende driften i kombinasjon med Capturas sterke markeds- og forretningsmessige utvikling. Selskapet vokser hurtig og leverer samtidig solide resultater, uttaler styreleder Erik Pinnås i forbindelse med dagens presentasjon av kvartalstall og foreløpig resultat for 2006.

Captura leverer gjennomgående sterk vekst med økende EBITDA-marginer for hvert kvartal i 2006.

- Vi har hatt et godt etableringsår med vekst på alle områder. Vi leverer i henhold til egen forventning – samtidig som selskapet vokser i raskt tempo. Som den ledende nordiske leverandøren av forretningskritiske mobile løsninger til bedriftsmarkedet er Captura i ferd med å utvide virksomheten ytterligere. Vi tar markedsandeler og stryker den ledende markedsposisjonen i Norden. Det gir et godt utgangspunkt for videre vekst, sier Jan Hansen, konsernsjef i Captura, og tillegger:

- Det er god etterspørsel etter Capturas mobile løsninger og det er spesielt gledelig med den tiltagende internasjonale interessen. I dag er Capturas løsninger implementert i mer enn 20 land. I 2006 ble selskapets løsninger implementert hos nye kunder i blant annet England, Nederland, Belgia, Polen og Slovakia samt New Zealand og Australia. Flere sentrale kundeleveranser gjør det sannsynlig at utviklingen vil fortsette og at det i økende grad vil gjennomføres leveranser til europeiske kunder, kommenterer Jan Hansen i Captura.

Hovedpunkter 4. kvartal 2006

• Driftsinntekter på MNOK 54,1 med EBITDA på MNOK 4,5 (8,3 prosent margin)
• Forbedret lønnsomhet med økende EBITDA-marginer
• Etablering i Danmark ved oppkjøp av QBS - rustet for videre ekspansjon

Hovedpunkter 2006

• Driftsinntekter på MNOK 202,4
• EBITDA på MNOK 15,7 – solid lønnsomhet (7,8 prosent margin)
• Omsetningsvekst på 24 prosent og EBITDA-vekst på 45 prosent (mot proforma 2005)
• Det forventes god omsetnings- og resultatutvikling i 2007

Vedlagt finnes Capturas kvartalsrapport samt presentasjonen som holdes av selskapets ledelse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Hansen
Konsernsjef, Captura ASA
tlf: + 47 64 00 68 70
mobil: + 47 40 00 68 15
epost: jan.hansen@captura.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker