Captura til værs med CHC Helicopter Corporation

Captura har inngått en konsernavtale med en av verdens største operatører av helikoptertjenester, CHC Helicopter Corporation. Avtalen omfatter samtlige enheter i CHC Helicopter Corporation, som har en årlig omsetning på om lag 6 milliarder kroner. Potensialet er betydelig for børsnoterte Captura, som dermed inngår enda en stor internasjonal avtale. Avtalens anslåtte verdi innen 1-3 år forventes å være på om lag MNOK 20.

- Dette er en viktig avtale med et betydelig potensial og det markerer enda et globalt gjennombrudd for Captura. Vi har allerede vist stor leveringsdyktighet på det internasjonale markedet, blant annet ved implementering av mobile løsninger i New Zealand og Australia. Avtalen med CHC bringer oss videre ut på verdenskartet. I løpet av 1-3 år anslås potensialet for denne avtalen til om lag 20 millioner kroner, forutsatt at utrullingen skjer i henhold til forventning. CHC følger en meget aggressiv vekststrategi. Det kan medføre at avtaleverdien også kan øke på sikt, sier Jan Hansen, konsernsjef i Captura.

CHC Helicopter Corporation er et av verdens største selskaper innen helikoptertjenester. Konsernet driver blant annet utleie, reparasjon, service - i tillegg til søk og redningstjenester. Hoveddelen av CHCs inntekter kommer fra offshoreindustrien. På kundelisten finnes blant annet Statoil, Norsk Hydro, BP, TotalFinaElf, MobilExxon, Unocal og Chevron.

Global avtale
I forbindelse med Capturas børsnotering i fjor ble det nordiske markedet definert som selskapets primære fokusområde. Nå viser det seg at selskapets mobile løsninger etterspørres av stadig flere internasjonale kunder.

- Konsernavtalen med CHC gjør at våre mobile IT-løsninger kan tas i bruk i 34 land – og våre løsninger vil dermed bli å finne på de fleste deler av verdenskartet. Det er svært gledelig å få bekreftet at mobilløsningene våre er i verdensklasse også innen offshoresektoren, sier Jan Hansen i Captura.

Avtalen omfatter ulike mobile løsninger for samtlige lagerprosesser ved CHC’s vedlikeholdsverksteder og sentrale distribusjonsanlegg. Captura har allerede implementert mobile løsninger for CHC i Stavanger og Amsterdam med gode resultater. Dette har ført til at samarbeidet nå utvides til alle land hvor CHC-konsernet opererer. CHC er representert i 34 land, og har 64 helikopterbaser med ca. 3.400 ansatte og opererer totalt ca. 300 helikoptre.

Utvidet samarbeid
- De siste par årene har vi blant annet gjort suksessfulle implementering av Capturas mobile løsninger ved CHCs helikopterbaser i Stavanger og Amsterdam. Det er planlagt flere installasjoner verden over de kommende årene. Implementeringen av en ny mobilløsning er eksempelvis allerede planlagt ved CHCs hovedbase i Vancouver, sier Jan Hansen, konsernsjef i Captura.

Capturas leveranse omfatter lisenser, konsulenttjenester og maskinvare. Det forventes en nokså lik verdimessig fordeling mellom applikasjoner og maskinvare.

Nå utvides samarbeidet mellom CHC og Captura innen mobile løsninger og strekkodesystemer. De allerede implementerte installasjonene i Stavanger og Amsterdam viser at løsningen fra Captura gir store positive effekter innen den operative virksomheten. Den langsiktige avtalen innebærer implementering av standardløsningen for vedlikeholdsverksteder og såkalte Distribution Centers i hele konsernet. Det gir samtidig grunnlag for videreutvikling av systemløsningen med ny funksjonalitet.

- Avtalen omfatter et utvidet samarbeid innen support og service på global basis. Samarbeidet gir store muligheter for økt effektivitet gjennom automatisk avlesning og identifisering, sier Jan Hansen.

Systemleveransen inneholder strekkodestøtte og merking av komponenter og reservedeler i godsmottak, håndholdt datasystem for varemottak, varetelling, lagerflyttinger og plukking av deler til arbeids- og rekvisisjonsordre. Systemet håndterer flyindustriens sporbarhetskrav på batch- og serienummernivå.

- Strekkodehåndtering og automatisk datafangst gir CHC en raskere tilbakerapportering, bedre kvalitet på innrapporterte data og mer effektiv administrasjon. Alle lagerplasser og deler er merket med strekkode-etiketter, slik at mekanikere og lagerpersonell skal kunne benytte automatisk avlesning. Mobilterminalene styrer også lagerautomater, paternosterverk og andre typer av automatlager, forteller Jan Hansen i Captura.

Satser Offshore
Børsnoterte Captura implementere i fjor en unik mobilløsning for Conocco Phillips. Løsningen er skreddersydd for digital og mobil avlesning av brønninformasjon ved en av oljeselskapets plattformer i Nordsjøen. Som et norsk børsnotert selskap med mobile foretningskritiske løsninger, er det naturlig å styrke satsningen på denne bransjen i tiden fremover.

- Norge har en naturlig nærhet til offshoreindustrien og som et norsk selskap ønsker Captura å delta i denne verdiskapningen. Vi ser at våre standardiserte løsninger passer godt inn i bransjens ønske om å oppnå mobile effektivitetsfordeler ved at datafangsten gjøres der dataene oppstår – nemlig ut i feltet. Ved at dette kobles sammen med kundens økonomi- og andre styringssystemer oppstår nye og vesentlige fordeler. Vi bidrar gjerne til at flere selskaper i offshoreindustrien kan nyttiggjøre seg dette.

Avtalen med CHC Helicopter Corporation innebærer et meget langsiktig samarbeid for mobile løsninger og strekkodehåndtering. Implementering av den standardiserte løsningen kommer til å skje gradvis over flere år. Avtalen er enda et bevis på Capturas ledende posisjon innen sporbarhet og strekkodeløsninger for logistikk og lager, også på det globale markedet.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Hansen
Konsernsjef, Captura ASA
tlf: + 47 64 00 68 70
mobil: + 47 40 00 68 15
epost: jan.hansen@captura.no

Abonner

Multimedia

Multimedia