Norsk mobileventyr opplever imponerende vekst og solid lønnsomhet

Captura fortsetter den sterke veksten – samtidig som den solide lønnsomheten opprettholdes. I 1. kvartal 2007 fikk selskapet driftsinntekter på MNOK 56,2 (36,6) med et EBITDA-resultat på MNOK 4,6 (2,5). Det gir 8,2 prosents EBITDA-margin. Captura opplever sterk vekst i både omsetning og resultat. Omsetningen øker med hele 54 prosent fra 1. kvartal 2006, mens EBITDA-veksten er på hele 82 prosent fra samme periode i fjor. Også sammenlignet med 4. kvartal 2006 øker både omsetning og EBITDA.

- Styret er svært godt fornøyd med både omsetning og resultat i 1. kvartal 2007. Den underliggende driftsutviklingen er svært solid og veksten fra i fjor fortsetter med uforminsket styrke. Vi må si oss meget godt fornøyd med selskapets evne til å kombinere sterk vekst og solid lønnsomhet, sier Per Edlund, som tiltrådte som ny styreleder i Captura i midten av mars i år.

- Ledelsen er godt fornøyd med selskapets utvikling etter børsnoteringen i februar i fjor. Vi har oppnådd forventningen om vekst og lønnsomhet, samtidig som selskapet tar markedsandeler i Norden. Vi vil fortsatt jobbe hardt for å levere god vekst i kombinasjon med sterk resultatgrad, uttaler Jan Hansen, konsernsjef i Captura, og tillegger:

- Captura er et spennende selskap – med en ledende posisjon – på et sterkt voksende marked. Fremtidens bedrifter er mobile. Med Capturas forretningskritiske mobile løsninger oppnås gevinster og besparelser – noe stadig flere virksomheter er bevisst. Vi forventer derfor et godt vekstklima fremover, også utenfor Norden, og i samarbeid med ledende aktører på markedet. Det er spesielt gledelig med den tiltagende internasjonale interessen.

Internasjonal satsning
Captura tilbyr både standardiserte og skreddersydde applikasjonsløsninger tilpasset mobil datafangst og trådløs informasjonsutveksling. I dag er Capturas løsninger implementert i mer enn 20 land og selskapet opprettholder den ledende markedsposisjonen som største aktør i Norden. Tallene for 1. kvartal i år, og regnskapet for 2006, viser at Captura kan kombinere stor leveringsdyktighet med god lønnsomhet.

- Vi opplever vekst på alle områder. Særlig er det en økende etterspørsel etter mobile applikasjoner og tilknyttede tjenester. Konsulentarbeid og applikasjonsutvikling utgjør en betydelig og stadig større andel av Capturas leveranser. Det oppleves økende etterspørsel både innen standardiserte og skreddersydde løsninger. Stadig flere virksomheter investerer for å oppnå økt konkurransekraft i fremtiden, utdyper Jan Hansen.

JCE Group
Etter børsens stengetid 21. februar kjøpte JCE Group i overkant av 25 prosent av aksjene i Captura ASA. Som en naturlig følge ble det foreslått nytt styrevalg. På ekstraordinær generalforsamling 16. mars ble Per Edlund valgt som ny styreleder og Ulf Wallin som nytt styremedlem. I perioden etter 21. februar har JCE Group kjøpt ytterligere aksjer i selskapet. 23. april kontrollerte JCE Group 94,8 prosent av aksjene. Da JCE Group ikke har oppnådd aksepter som sikrer kontroll over 100 prosent av aksjene i Captura ASA innenfor det pliktige tilbudet, har styret i JCE Group varslet at de vil behandle spørsmålet om tvangsinnløsning av resterende aksjonærer i Captura ASA så snart det er adgang til dette.

Etablering i Danmark
Rett før jul i fjor ble det inngått en intensjonsavtale om overtakelse av QBS (Quality Barcode Systems) i Danmark. Styret i Captura har nå besluttet at oppkjøpet ikke skal gjennomføres og endelig avtale vil ikke inngås. JCE Group er allerede representert med betydelig og relevant IT-virksomhet innenfor Capturas markedsområde i Danmark. Capturas etablering i Danmark vil bli gjennomført ved å utnytte JCE Groups tilstedeværelse i det danske markedet.
- Med tilstedeværelse i Danmark vil Captura ha kontorer i hele Skandinavia. Etableringen i Danmark og satsningen på det danske markedet vil imidlertid gjennomføres med minst like stor tyngde som tidligere planlagt. Det er viktig ettersom stadig flere kundeleveranser involverer virksomhet i flere land. Det gir selskapet et meget godt grunnlag for betjening og videreutvikling av selskapets nordiske og internasjonale kunder, forteller Jan Hansen i Captura.

Avtaler
I 1. kvartal ble det inngått en rekke mindre avtaler, ved siden av to nye kontrakter som ble børsmeldt i løpet av kvartalet.

Captura inngikk blant annet en konsernavtale med en av verdens største operatører av helikoptertjenester, CHC Helicopter Corporation. CHC skal implementere Capturas mobile løsninger ved selskapets vedlikeholdssteder og sentrale distribusjonsanlegg rundt i verden. Det tilret¬telegger for effektivisering av lagerprosessene i det internasjonale helikopterselskapet. Avtalen omfatter samtlige enheter i CHC Helicopter Corporation.

- Ledelsen i Captura har skapt et norsk mobileventyr med store markedsmessige muligheter. Det gir gode forutsetninger for videre vekst – ikke minst også utenfor Norden. Selskapets medarbeidere besitter en markedsledende kompetanse om mobile forretningskritiske løsninger. Det nordiske markedet er samtidig relativt modent i en internasjonal sammenheng. Det gir Captura et godt grunnlag for videre ekspansjon – ikke minst også i Europa og ellers i verden, sier Per Edlund.

I 1. kvartal inngikk samtidig Captura en avtale med det nordiske byggvareselskapet Optimera, som blant annet eier Montér-kjeden, om implementering av selskapets mobile applikasjonsløsning CapWarehouse for effektivisering av lagerstyring. Avtalen har en verdi på om lag MNOK 6 med et potensial for videre leveranser i Norge og internasjonalt. Optimera er heleid av franske Saint-Gobain, som er et av Europas største industrikonsern med virksomhet i over 50 land.

Fremtidsutsikter
Styret forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet. Det vurderes fortløpende strukturelle muligheter i hele Norden.

Hovedpunkter 1. kvartal 2007:
- Driftsinntekter på MNOK 56,2 – opp 54 prosent (MNOK 36,6)
- EBITDA på MNOK 4,6 – opp 82 prosent (MNOK 2,5)
- Oppkjøpet av QBS vil ikke gjennomføres – ny strategi for etablering av Captura i Danmark
- Det forventes god omsetnings- og resultatutvikling i 2007

Vedlagt finnes Capturas kvartalsrapport for 1. kvartal 2007.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker