Norske Captura utgjør kjernen i mobil storsatsning i Europa

Consafe Logistics og Captura etablerer nå en mobil storsatsning i Europa. Satsningen gjøres med basis i norske Captura. Samtidig skifter Captura navn og integreres med Consafe Logistics. Jan Hansen skal lede den europeiske storsatsningen innen mobile løsninger. Forventningene er store og utsiktene lyse.

Konsernets produkt- og tjenesteportefølje blir inndelt i fire satsningsområder: Supply Chain Consulting, Warehouse & Distribution, Manufacturing og Mobile Solutions. Consafe Logistics Mobile Solutions vil ledes fra Norge med basis i Capturas kompetanse og markedsposisjon.

- Det er nå besluttet at Captura skal utgjøre kjernesatsningen innen mobile løsninger til europeiske virksomheter. Captura blir nå kjent som Consafe Logistics Mobile Solutions i et voksende europeisk marked. Prosessen medfører en rekke positive forandringer - eksempelvis vil selskapets totale løsningsportefølje utvides betydelig samtidig som det gis tilgang til mer ressurser, noe som kan bidra til å skape nye muligheter både i Norden og internasjonalt, sier Jan Hansen, konsernsjef i Captura.

Ekspansjon i Europa
Som en del av prosessen vil Jan Hansen lede den nye storsatsningen Consafe Logistics Mobile Solutions. I tillegg vil han lede den norske virksomheten til Consafe Logistics. Flere virksomheter skal integreres. Blant annet overtar Captura-sjefen ansvaret for en betydelig eksisterende virksomhet innen mobile løsninger i Consafe Logistics, som i dag har hovedbase i Polen. I Consafe Logistics inngår det polske selskapet Selmar, som er markedsledende innen mobile logistikk- og lagerløsninger på det polske markedet. Alt dette skal heretter styres fra Norge under norsk ledelse.

- Det er store likhetstrekk mellom Captura og Selmar, selv om Captura er et større selskap i dag. Hele den mobile virksomheten vil nå ledes fra Norge. Med basis i den ledende kompetansen Captura og Selmar besitter har Consafe Logistics Mobile Solutions gode forutsetninger for å lykkes i Europa. Dette blir en spennende reise - som representerer en ytterligere styrking av selskapets leveransedyktighet overfor eksisterende kunder i Norge og Norden. Selmar bytter samtidig navn til Consafe Logistics Mobile Solutions, som blir det nye Captura, utdyper Hansen.

Fortsatt vekst
- Målsettingen er å fortsette veksten som Captura oppnådde, med fokus på markeder der selskapet allerede er etablert og gjør suksess, men også ved ekspansjon i nye markeder som eksempelvis Øst-Europa.

- Her i Norden har vi kommet langt innen mobile forretningskritiske løsninger. Det er imidlertid også mange norske og nordiske virksomheter som ikke har tatt ut de mange gevinstene og besparelsene som følger med å implementere slike løsninger. Vi er fast bestemt på å skape fordeler for norske og nordiske virksomheter, gjennom Consafe Logisitics Mobile Solutions, samtidig som vi nå kan tilby nye gevinster og besparelser relatert til de øvrige løsningene fra konsernet. Vi blir nå en integrert leverandør med stor ressursbase, noe som gjør det mulig å tilby enda flere løsninger og fordeler til våre kunder.

- Consafe Logistics og Captura har samarbeidet gjennom PSI-systemet siden tidlig på nittitallet. Selskapene passer godt sammen både markeds- og produktmessig. Det nye konsernet får kunder over hele verden og vil ha om lag 400 medarbeidere. Det gjør selskapet til en ledende leverandør internasjonalt med mange meget store selskaper på kundelisten, hvorav flere med multinasjonal virksomhet, deriblant IKEA, sier Jan Hansen, tidligere konsernsjef i børsnoterte Captura.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jan Hansen, Konsernsjef Captura, på telefon 40 00 68 15

Abonner

Multimedia

Multimedia