29. februar er internasjonal musearmdag: Pass på arbeidsstillingen i dag!

Selveste skuddårsdagen, 29. februar, er viet en plage som rammer halvparten av PC-brukerne her til lands, nemlig musearm. For niende gang markeres i år den internasjonale musearmdagen over hele verden. Hensikten er å få deg og meg til å lytte til kroppens signaler og ta nødvendige forhåndsregler før plagene tar overhånd.

– Jeg vil oppfordre alle som jobber på kontor til å ha et ekstra fokus på arbeidsstilling denne dagen. Dette er ikke en dag for å feire, men for å fokusere på hvordan man kan forebygge slike skader – og dermed oppnå en lettere hverdag, sier Lise Ødgren. Hun er daglig leder i Contour Design Norge AS, som leverer det ergonomiske pekeverktøyet RollerMouse – et alternativ som minimerer risikoen for å utvikle plager forbundet med bruk av tradisjonell mus.

– Dersom alle bruker dagen til å huske på å ta en ekstra kikk på arbeidsplassen sin og vurdere om man jobber på en måte som er bra for kroppen, vil mange kunne fjerne kilder som gjør at man av og til har vondt forskjellige steder og forhåpentligvis kunne unngå fremtidige plager. Vi bør alle ta ansvar for egen helse og være bevisst på arbeidsstilling og musearmproblematikk, og ikke bare la det være noe vi tenker på en gang i blant - eller når vi først har fått plager.

Canadisk opphav
The International Repetitive Strain Injury (RSI) Awareness Day, eller musearmdagen som vi vil kalle den i Norge, ble første gang markert i Canada 29. februar 2000. Noen canadiske arbeidstakere plaget av musearm og tilsvarende plager ønsket å sette fokus på denne problematikken, og fikk blant annet med seg Workers Health & Safety Center samt Canadian Auto Workers Union (CAW). Siden har initiativet vokst til å bli et globalt fenomen.

– Grunnen til at akkurat 29. februar er valgt som dato, er at det er den eneste datoen som ikke er gjentakende. Det skal gjenspeile problemene som fort kan oppstå som følge av gjentakende og lite variert arbeidsstilling. Det første året dagen ble markert fant sted i nettopp et skuddår. De årene det ikke er skuddår, markeres dagen 28. februar, sier Lise Ødgren.

– RSI Awareness Day markeres over hele verden av blant annet ulike organisasjoner, fagforeninger og bedriftssykepleiere. Dagen markeres spesielt i Canada, Storbritannia og Australia, men vi ser at flere og flere blir oppmerksomme på dagen også i Norge, sier fysioterapeut Liz Prince.

Det viktigste er forebygging
Liz Prince har mangeårlig kjennskap til problematikken, i sitt yrke som fysioterapeut i arbeid med ergonomiske produkter.

– Den største utfordringen er at arbeidstakere generelt ikke er tilstrekkelig bevisste på korrekt arbeidsstilling og musearmproblematikk. Som oftest har man ikke fokus på dette før det har oppstått et problem – i form av plager i armer, nakke, skuldre og rygg. God og lett tilgjengelig kunnskap om hva du kan gjøre for å forebygge eventuelle problemer samt når du får småplager, vil redusere faren for mer alvorlige plager og lange sykemeldinger, sier Prince.

– Skuddårsdagen gir oss en anledning til virkelig å få satt fokus på dette, og få formidlet at forebygging er det beste virkemiddelet. Stikkord for gode arbeidsvaner er variasjon og bevegelse å unngå unødvendige stillinger som skaper muskelspenninger.

Når plagene først har oppstått
Problemet er ikke først og fremst at arbeidstakere ikke har tilstekkelig kjennskap til hvordan plagene kan bekjempes – det er derimot at folk ofte ikke gjør noe med dem. En undersøkelse Contour Design gjennomførte i fjor viser nemlig at blant norske arbeidstakere som oppgir å ha smerter som følge av bruk av mus, har hver tredje fått behandling mens 29 prosent har fått nytt datautstyr. 4 av 10 har ikke foretatt seg noe som helst og like mange går med smerter i ett år eller lenger.

– Det er bekymringsfullt at så mange som 4 av 10 ikke gjør noe for å bli kvitt smertene. I tillegg er ett år - eller lenger - svært lang tid å ha vondt, sier Lise Ødgren.

– Slike smerter er noe man absolutt må ta på alvor. En betraktelig bevissthetsendring må til for at smertene ikke skal bli vedvarende. Dersom man ikke får behandling, nytt arbeidsutstyr eller tilpasset arbeidssituasjon kan smertene resultere i kroniske lidelser, sier Liz Prince.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lise Ødgren, daglig leder i Contour Design Norge AS
Telefon 982 06 152
www.contour-design.no

Liz Prince, markedssjef/fysioterapeut i ErgoLine AS
Telefon 930 54 375
www.ergo-line.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker