REPANT – Økte salgsinntekter og bedret ordrereserve i 2. kvartal

Repant øker både det løpende salget og ordrereserven sammenlignet med 1.
kvartal i år. Samtidig er selskapets produktportefølje i ferd med å
ferdigstilles for industriell produksjon og kompletteres, slik at Repant
fremstår med et bredt løsningstilbud til hele markedet – både i Skandinavia,
Tyskland og i andre markeder. I 2. kvartal er også en annen viktig milepæl
oppnådd. Salget av den splitter nye panteautomaten Repant Europa er i gang.
I 2. kvartal ble det solgt i overkant av 50 Europa-maskiner.

Salgsinntekter på MNOK 7,0 – gir 11 prosents vekst fra 1. kvartal 2007

Ordrereserve på MNOK 3,8 – gir 192 prosents vekst fra 1. kvartal 2007

EBITDA på MNOK -11,8 og resultat før skatt på MNOK -13,6 i 2. kvartal 2007I 2. kvartal i år omsatte Repant for MNOK 7,0 med et negativt resultat før
skatt på MNOK 13,6. Samtidig øker både salgsinntekter og ordrereserve fra 1.
kvartal i år.

- Repant bredder nå sin produktportefølje – noe som også gir utslag i økte
ordrereserver. Det er viktig for å oppnå målsetningen om en positiv
underliggende driftsutvikling fremover. Som et miljøteknologisk vekstselskap
er vi samtidig nødt til å satse målrettet på produktutvikling. De
investeringene som gjøres på dette området skal gi positivt utslag på sikt,
sier Christian Andersen, administrerende direktør i Repant.

Komplett produktportefølje
Regnskapstallene preges fortsatt av høy utviklingsaktivitet relatert til
ferdigstillelse og komplettering av Repants produktportefølje. Selskapet er
nå i ferd med å ferdigstille panteautomaten Repant Universal for industriell
produksjon for det tyske markedet. Det vil være klart i løpet av kort tid.
Den helt nyutviklede Repant Universal er samtidig allerede solgt og levert
til flere butikker i ulike tyske kjeder i 2. kvartal.

- Vi har satset målrettet på å få vår komplette produktportefølje på plass.
Det er nå i ferd med å skje – og det styrker Repants markedsposisjon
fremover. På kort sikt har vi erfart at tilretteleggingen for industriell
produksjon av Repant Universal har tatt noe lengre tid enn ventet, noe som
medfører at salgsutviklingen forskyves noe. Dette har fått betydning i 2.
kvartal og det vil få betydning for 3. kvartal. Samtidig ser vi at det
sannsynligvis vil være et godt marked for Repant Universal i Tyskland i
veldig mange år fremover, sier Christian Andersen.

Det tyske markedet for panteautomater kan i hovedsak deles i to – med
automater for henholdsvis kun enveisemballasje samt for alle flasketyper,
også flerbruksflasker. Repant tilbyr nå løsninger til hele markedet med
selskapets tre ulike panteløsninger. Det gjør Repant til en totaltilbyder
til tyske kunder.

Gjennombrudd med Repant Europa
- I 2. kvartal er også den splitter nye Repant Europa ferdigstilt og solgt i
et nokså betydelig volum. Repant Europa er tilrettelagt for små butikker og
bensinstasjoner som ønsker en enklere og mer effektiv håndtering av
enveisemballasje. Allerede har vi fått bestilling på i overkant av 50 slike
maskiner – og her ser vi et enda større nedslagsfelt i markedet enn
opprinnelig antatt. Vi ser nå at Repant Europa kan utgjøre en første
investering for kunder som senere vil kunne måtte oppgradere til en mer
komplett og avansert løsning. Repant Europa representerer dermed et nytt
brohode inn i markedet, også på nye områder, kommenterer Christian Andersen.


I fjor gjennomførte Repant omfattende leveranser av Repant Global til det
tyske lavprissegmentet. Det har gitt selskapet en meget stor installert base
i dette segmentet. Repant er fortsatt godt posisjonert for ventede storordre
i samme markedssegment. Her er det ventet en avklaring i løpet av vinteren.

Mulige storordre

- Vi er fortsatt godt posisjonert hos de tyske lavpriskjedene. Slike
potensielle storordre begynner som regel alltid med testinstallasjoner. Vi
har flere testinstallasjoner hos den ene av de to tyske kjedene. Nå gjør vi
tilsvarende installasjoner hos den andre kjeden. Vi opplever å være godt
posisjonert for disse potensielle storleveransene, sier Christian Andersen
og tillegger:


- Vi har samtidig gjennomført salg av flere Repant-maskiner til både Estland
og Romania i løpet av 2. kvartal. Det viser at interessen sprer seg utover
selskapets allerede etablerte hovedmarkeder. Den nærmeste tiden har vi
imidlertid et særskilt fokus på Tyskland, Sverige og Norge – som alle utgjør
Repants hovedmarkeder. Med en komplett og industrielt tilrettelagt
produktportefølje – med store valgmuligheter for kundene – ser vi at det er
her salgsmuligheten er størst. Det skal vi utnytte sammen med selskapets
ledende distributører i disse markedene.

PSI er i gang med leveransene
I februar i år inngikk Repant og PSI Group en eksklusiv samarbeidsavtale i
Skandinavia. Samtidig ble ansvaret for salg og service overført til PSI.
Dette samarbeidet er nå i gang og PSI Group har gjennomført leveranser av
Repant-maskiner i løpet av 2. kvartal.

- Veksten sammen med PSI i Skandinavia er et viktig suksesskriterium for å
skape en positiv underliggende driftsutvikling. Vi jobber målrettet med det.
Samarbeidet med PSI Group bidrar samtidig til kostnadskutt i tiden fremover.
Fra 3. kvartal i år forventer vi 20 prosent lavere personalkostnader,
utdyper Christian Andersen.

Repant ser et mer fragmentert marked i Tyskland fremover, med flere
enkeltordre og færre store kundebestillinger på sikt.

- Dette passer oss godt ettersom vi jobber hardt for å fortsette den
positive underliggende driftsutviklingen. Vi satser også sterkt på å
opprettholde den gode posisjonen for store engangsordre fra tyske
lavpriskjeder.

For mer utfyllende informasjon om Repants resultatregnskap, vennligst se
vedlagte kvartalspresentasjon.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Christian Andersen
Administrerende direktør i Repant
Tlf 32 20 91 91 eller mobil 930 21 210