Gigantisk outsourcingskontrakt til CSC i Norden

Forsikringsselskapet Trygg-Hansa, som inngår i danske Codan, signerer nå en nordisk outsourcingsavtale med IT-selskapet CSC. Avtalen omfatter 80 årsverk samt stormaskindrift, applikasjonsutvikling og vedlikehold av en rekke sentrale forsikringssystemer, i tillegg til SAP-system og Lotus Notes. Driftsavtalen løper i fem år, mens avtalen om applikasjonsutvikling og vedlikehold løper over sju år.

- Avtalen er nok den største innen finanssektoren i Norden så langt i år og innebærer blant annet at CSC overtar om lag 80 medarbeidere fra Trygg-Hansa og Codans IT-avdelinger, sier Per Kristian Nauste, adm. dir. i CSC Norge.

Codan-konsernet er et av de ledende forsikringsselskapene i Norden med kunder i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Avtalen omfatter også drift, utvikling og vedlikehold av en rekke sentrale forsikringssystemer for Codan i Danmark.

- Vi er fornøyd med å ha inngått avtalen med CSC, og ser frem til å videreføre et langsiktig samarbeid. CSC presenterte den beste forretningmessige løsningen og vi sikrer på denne måten en langsiktig tilgang til spisskompetanse innen vårt forretningsområde. Samtidig betyr avtalen økt fleksibilitet og lavere kostnader for Codan og Trygg-Hansa, forteller Frank Andersen, IT-direktør i Codan-konsernet.

- Avtalen innebærer en signifikant økning av vårt eksisterende samarbeid med Codan. Vi styrker samtidig vår posisjon som en av de ledende IT- og outsourcingsleverandørene til den finansielle sektoren i Norge og Norden – et viktig og strategisk satsingsområde for CSC. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne ønske så mange dyktige ansatte innen forsikrings-IT velkommen til oss i CSC, sier Per Kristian Nauste, som leder bortimot 500 medarbeidere i CSC Norge.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

Per Kristian Nauste
Adm. dir. i CSC Norge
Tlf: 21 63 46 50
Mobil: 480 86 650

Multimedia

Multimedia