Kampanje for merkevarer: Nok kjedelige varer i butikken

Pressemelding Kampanje for merkevarer: Nok kjedelige varer i butikken (Oslo 21. oktober 2004) - Norske forbrukere ønsker og fortjener et bedre utvalg av merkevarer og mer mangfold i butikkhyllene. Nå er det nok butikker med minimumsutvalg. Det er fullt mulig å ha rimelige priser og et stort utvalg av varer, sier administrerende direktør Bjørn Eidem i Dagligvareleverandørenes forening (DLF). Nå starter han en kampanje til merkevarens pris. Private labels eller handelsmerker, har i de siste årene fått mer og mer hylleplass i butikkene. Dette er produkter som handelen selv produserer og distribuerer. DLF har sett seg lei på denne utviklingen og har tatt initiativet til en kampanje som informerer om verdien av merkevarer. Kjente merkevarebedrifter som Cederroth, Findus, Grilstad, Kavli, Midelfart, Osram, Rieber & Søn og TINE deltar. . Kampanjen forteller at merkevarer står for kvalitet, gjenkjennelighet, trygghet og innovasjon. En undersøkelse ACNielsen har gjort for DLF viser at dette er verdier forbrukerne setter pris på. 71 % av de spurte mener det er viktig for dem å vite hvem som har laget varene de kjøper og hva varene inneholder. Over 60 % av de som er spurt i undersøkelsen sier de er villige til å betale mer for kjente merkevarer enn for kjedenes egne merker. Maktmisbruk DLF mener dagligvarekjedene er i en dobbeltrolle som kan føre til maktmisbruk. Kjedene gir sine egne varer bedre hylleplass enn etterspørselen tilsier, de driver konkurransevridende prising og villedende reklame. Når det i tillegg har forekommet etterligninger av merkevarer finner Bjørn Eidem dagligvarekjedenes fremferd uakseptabel: - Den trenden vi ser med private labels i Norge nå, har man hatt i andre land tidligere. Erfaringene fra andre markeder viser at handelens egne merker fortrenger mangfoldet gjennom lav pris og manipulert konkurranse. Når valgfriheten er redusert økes prisene. Billige kopier av merkevarene tjener forbrukeren bare på kort sikt. Det er viktig å minne forbrukerne på dette, sier Bjørn Eidem. Eidem mener handelsmerker kun kan ha en gunstig virkning på konkurransesituasjonen så lenge andelen handelsmerker i en kategori er lav. Les mer om kampanjen her: www.merkevarekampanjen.no For kommentarer kontakt: Administrerende direktør Bjørn Eidem, mobil: 913 32 277 HVA ER DLF? Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) er en felles organisasjon for selvstendige industri- og leverandørbedrifter i dagligvarebransjen. DLFs arbeid er særlig rettet mot handelsleddene og myndigheter. DLF bidrar til at leverandørene skal kunne opptre likeverdig og med samme muligheter som handelen. I praksis betyr at DLF arbeider for best mulige vilkår for en effektiv markedsføring og distribusjon av dagligvarer gjennom flest mulig kanaler. DLF arbeider med å styrke merkevarens stilling. Et mangfold av merkevarer sikrer forbrukerne kjenner igjen kvaliteten hver gang de handler og bidrar til flere valgmuligheter. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041020BIT22010/bild.html Bilde

Abonner

Dokumenter og linker