Landsvinneren av Dagrosprisen 2005 kåres torsdag 30. juni

Dagrosprisen er en utmerkelse som gis til en eller flere personer som viser et stort engasjement innen dyrevelferd i storfeholdet.

Målet med Dagrosprisen er å motivere bønder og andre i husdyrholdet til å arbeide for å ivareta dyras naturlige adferd, en dyrevennlig oppstalling og et godt stell. Prisen skal også formidle til omverdenen at landbruket er opptatt av dyrevelferd og har dette som et prioritert arbeidsområde. Dagrosprisen deles ut av TINE BA, Geno, Gilde Norsk Kjøtt og Den norske veterinærforening. Bryr forbrukerne seg om dyrevelferd? Norske forbrukere er opptatt av at maten de spiser er trygg, men tenker de på om dyret de spiser hadde det godt mens det levde? Er forbrukerne villige til å betale mer for maten hvis de vet at dyrene kommer fra en produsent som legger spesiell vekt på at dyrene skal ha det godt? Hvor stor tiltro har egentlig forbrukerne til norsk mat? Forsker Unni Kjærnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har arbeidet mye med denne typen spørsmål og er tilgjengelig for kommentarer. Kjærnes treffes på tlf. 22 04 35 30/ 00 eller e-post unni.kjarnes@sifo.no Når har kua det godt? Hva skal til for at en ku har det godt? Har den det best når den får ligge på madrass i fjøset, og har norske kuer det bedre enn kuer ellers i Europa? Professor Egil Simensen ved Norges veterinærhøgskole forsker på dyrevelferd og er tilgjengelig for kommentarer. Simensen treffes på tlf. 22 96 49 52 eller e-post egil.simensen@veths.no Om Dagrosprisen: Dagrosprisen deles ut annet hvert år. Forut for kåringen av landsvinneren har hvert fylke kåret sin vinner. Se www.geno.no for oversikt over fylkesvinnerne. Vinneren av den nasjonale Dagrosprisen 2005 kåres torsdag 30. juni av en egen landsjury. I juryen sitter: Juryleder Eivind Liven, regiondirektør for Mattilsynet Rosemarie Køhn, biskop i Hamar bispedømme Charles Tjessem, kaptein på kokkelandslaget og verdensmester i kokkekunst 2003 Mona Røkke, fylkesmann i Vestfold Mikael Wøien, melkebonde For mer informasjon om Dagrosprisen og utdelingen av landsprisen i 2005, kontakt prosjektleder Eli Hveem Krogsti, Geno, telefon 62 52 06 00 / e-post ehk@geno.no eller prosjektsekretær/ presseansvarlig Marie S. Skaare, Geno, telefon 62 52 06 00 / e-post mss@geno.no .