Moderne dyrehold med omsorg i sentrum

Vinnere av den nasjonale Dagrosprisen 2005 er Kvæfjord-bøndene Kjetil og Jens Wold. De to brødrene driver samdrift med kombinert melke- og kjøttproduksjon i nytt, moderne løsdriftfjøs i Borkenes i Troms.

Landsjuryen har hatt 18 meget sterke kandidater fra alle landets fylker å velge mellom og det ble en utfordrende jobb å kåre årets vinner. Profilert landsjury Landsjuryen består av følgende personer: Juryleder Eivind Liven, regiondirektør i Mattilsynet, Rosemarie Køhn, biskop i Hamar bispedømme, Mona Røkke, fylkesmann i Vestfold, Mikael Wøien, melkebonde og Charles Tjessem, kokk. Landsjuryens begrunnelse: – Vi synes begrunnelsen til den lokale juryen var svært overbevisende, sier juryleder Eivind Liven. Brødrene Kjetil og Jens Wold har drevet samdrift i eldre fjøs siden 1980-tallet. I oktober 2004 flyttet de inn i ny driftsbygning med løsdrift. Fjøset har melkerobot, automatisk skrapeanlegg for gjødsel og mekanisert fôring. Samdrifta har en melkekvote på 203 tonn, og det er rom for en økning. – Samdrift har vist seg å være et godt alternativ for mange melkeprodusenter i Norge i dag, fortsetter Liven. Med den utbyggingen brødrene Kjetil og Jens Wold har foretatt den senere tida viser de at de har tro på at det i fremtiden er gode muligheter for melke- og kjøttfeprodusenter som tør å satse også i den nordligste landsdelen vår. Fra den lokale juryens begrunnelse har landsjuryen har merket seg at brødrene Wold er svært opptatt av at alle dyrene skal ha det komfortabelt. Derfor er alle båsene utstyrt med liggemadrasser og dyrene har god plass. De nyfødte kalvene går fritt sammen med mora de to-tre første dagene. Deretter flyttes de over i kalvebingen. Her har kalvene god liggeplass med gummimatter og rikelig med strø. De har varmelampe og det er lunt og trekkfritt ved golvet i bingen. Brukerne legger vekt på mye fysisk kontakt med dyra helt fra spekalvstadiet for å gjøre dem rolige og lette og håndtere. Besetningen har rene og friske dyr med stor bevegelsesfrihet. Brannvarslingsanlegg er montert både i driftsbygning og våningshus. – Som en oppsummering har vi i landsjuryen lagt spesielt vekt på følgende, sier Liven: - Det er god balanse mellom moderne tekniske løsninger i fjøset og omsorgen disse brukerne viser for dyra sine. - I tillegg til den daglige omsorg og stell av dyrene har de også kontinuerlig dataovervåking som gir gode muligheter for å observere dyra. - De har et godt opplegg for kalvestell. - Dette er husdyrprodusenter med tro på framtida. Om Dagrosprisen: Dagrosprisen er en utmerkelse som gis til personer som viser stort engasjement for god dyrevelferd i storfeholdet i Norge. Prisen deles ut annet hvert år av Tine BA, Geno, Gilde Norsk Kjøtt og Den norske veterinærforening og går til personer som jobber med storfe i sitt daglige virke. Den består av et innrammet silketrykk laget av kunstneren Sissel Gjersum samt et studiestipend på 50 000 kroner. Prisoverrekkelsen vil finne sted under Gla’mat-festivalen 27.-30. juli i Stavanger. Kontaktpersoner: - Landsjuryleder: Eivind Liven, tlf. 62 33 14 05 / 95 28 61 47 - Medlem av den lokale juryen: Jens Gillund, veterinær, tlf 41 68 86 68 - Presseansvarlig og sekretær for Dagrosprisens arbeidsgruppe sentralt: Marie S. Skaare, Geno, tlf. 62 52 06 00 / 41 56 16 38 Prisvinnerne kan treffes på følgende telefonnr. - Kjetil Wold: 91 67 44 43 / 77 09 18 24 - Jens Wold: 91 1844 72 / 77 09 18 47 Du finner pressemeldingen og foto av Dagrosprisvinnerne på www.geno.no / Presseinfo Her finner du også link til tidligere pressemelding om saken.