Stolte Dagrosprisvinnere på Gladmatfestivalen i Stavanger

Torsdag 28. juli mottok brødrene Kjetil og Jens Wold fra Borkenes i Troms den høyt aktede Dagrosprisen for god dyrevelferd i storfeholdet. Gladmatfestivalen dannet en flott ramme rundt prisoverrekkelsen. En engasjert Charles Tjessem delte ut prisen på vegne av Dagrosprisens landsjury.

Dagrosprisen deles ut annet hvert år av Tine BA, Geno, Gilde Norsk Kjøtt og Den norske veterinærforening. Dyreomsorg og moderne teknologi hånd i hånd Samdriftsbøndene fra Troms var svært fornøyd med arrangementet. Sammen med et stort publikum lyttet de til Tjessems budskap om at dyrevelferd er et viktig satsningsområde for norske bønder også framover. Gjennom sitt valg av driftsform er brødrene Wold et godt eksempel på dette. I sitt nye løsdriftsfjøs har de lagt alle forhold til rette for at både dyr og folk skal trives. Her går tradisjonell, god dyreomsorg og moderne teknologi hånd i hånd. Pressemeldingen med bilde fra prisoverrekkelsen og link til tidligere pressemeldinger finner du på www.geno.no / Presseinfo Kontaktperson: Prosjektleder for Dagrosprisen Eli Hveem Krogsti, Geno, telefon 62 52 06 35 / 91 74 05 25 Prisvinnerne kan treffes på følgende telefonnr.: Kjetil Wold: 91 67 44 43 / 77 09 18 24 Jens Wold: 91 1844 72 / 77 09 18 47