Bahá'í-troens hellige skrifter på norsk

Bahá'í -troen er den yngste, minste og samtidig raskest voksende av verdensreligionene. Det er en moderne, fredselskende religion. Like fullt har bahá'íene konsekvent blitt forfulgt, arrestert og straffet for sin tro. Det blir de også i Iran i dag.

I hele verden, fordelt på ca 200 land, finnes det ca 6 millioner bahá'íer. Det er verdens minste verdensreligion, med sin 160 årige historie er det også verdens yngste; en religion hvor toleranse og likhetsprinsippene står meget sterkt.

- Et hovedpoeng for bahá'íene er at alle religioner egentlig bare er forskjellige ytringer for det samme, oppstått på forskjellige steder og til forskjellig tider, og at alle mennesker tilhører samme "rase" og har samme Gud. De understreker sterkt at bahá'í-troen ikke er en sammenblanding av religioner, men essensen av de andre religionene, det siste stadium på vei mot det nye verdenssamfunnet, sier Arne Ruste, som har samlet og oversatt tekstene.

Likhetsprinsippene hos bahá'íene går videre i praktisk retning: Det skal være full likestilling mellom kvinner og menn. Full religiøs toleranse. Alle fordommer må utryddes. Ekstrem rikdom og fattigdom bekjempes. Det er et mål at vitenskap og religion harmoniseres. Det samme er opprettelsen av et verdenssamfunn og av et felles universelt språk.

Til å være en så ung religion har bahá'í en enorm religiøs litteratur. Den ferske, norske utgivelsen inneholder en lang rekke tekster som aldri har vært utgitt på norsk tidligere.

Arne Ruste (f. 1942) er ansvarlig for tekstutvalg, deler av oversettelsene og det innledende essayet til Bahá'í-troens skrifter.

I forbindelse med lanseringen vil Britt Strandlie Thoresen fra det norske Bahá'í -samfunnet lese fra boken i Bokklubbens og Nobels Fredssenters lesestafett for ytringsfrihet. Torsdag 20. september kl. 11.30 på Nobels Fredssenter i Oslo.
Torsdag 20- september kl. 19.00 blir det lanseringsarrangement med musikk, servering og oversetteren til stede på Bahá'í-samfunnet i Norge, Holmenkollveien 26a.

For mer informasjon og anmeldereksemplar kontakt:

Om oss

De norske Bokklubbene omfatter 14 bokklubber, 6 serier og nettbokhandelen bokkilden.no. Bokklubben.no er en fullsortiments internettbokhandel med 1,6 millioner titler. Aksjonærene i De norske Bokklubbene AS er de fire forlagene Aschehoug, Gyldendal, Oktober og Pax. Samlet omsetning ble i 2007 NOK 616 millioner. Dette gjør Bokklubben til en av de store aktørene i norsk kulturformidling. Tre millioner bøker ble sendt ut i fjor, fordelt på nesten 60 000 titler. Det er en stor andel av den samlede skjønn- og generelle litteratur som omsettes i Norge. I 2007 kom omtrent halvparten av omsetningen via nett, og det er en økning på nærmere 25 % siden 2006. Mobil blir også en stadig viktigere kanal. Samlet er klubbene representert i mer enn hver fjerde husstand i landet, jevnt fordelt fra nord til sør, men med hovedtyngden i de større byene. Bokklubben har avtalefestet samarbeid med forfatternes, oversetternes og illustratørenes organisasjoner. Virksomheten er regulert gjennom Bokavtalen. Bokklubben mottar ingen særskilt, offentlig støtte. All virksomhet er samlet i eget bygg i Nydalen nord i Oslo. Distribusjonen foregår gjennom Posten. Bokklubbens ansatte utfører 147 årsverk i 2007. Historikk1. september 1961 ble Den norske Bokklubben startet som det første av flere samarbeidsprosjekter mellom forlagene Aschehoug og Gyldendal. Klubben, som baserte seg på utgivelse av eldre og nyere klassisk skjønnlitteratur i nye utgaver, ble en stor suksess. I 1969 passerte Den norske Bokklubben 100.000 medlemmer. Medlemstallet kulminerte i 1974 med 219.000. Allerede i 1963 begynte knoppskytingen ved at Diktets Venner ble overtatt. I 1966 kom de første Ekstrabøkene, og i 1971 Bokklubbens Barn. I 1976 ble Bokklubben Nye Bøker lansert. Denne klubben er i dag Norges største bokklubb. Gjennom de siste tjue årene er stadig nye klubber kommet til.