Bokklubben har solgt over 200 000 hellige bøker

Bokserien Verdens Hellige Skrifter ble lansert i år 2000 og har kommet ut med hele 40 titler så langt. Det stopper ikke der.

Serien er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Bokklubben og norske fagmiljøer. Fageksperter redigerer tekster fra alle verdens religioner, og de fleste av bindene er oversettelser fra originalspråkene – mange i norsk språkdrakt for første gang.

Mer enn 200 000 hellige bøker
Ambisjonen har vært å hente fram de beste og viktigste religiøse skriftene, og gjøre dem tilgjengelige for norske lesere. Serien er populær. Så langt har Bokklubben sendt ut hele 200 233 hellige bøker, fordelt på de 40 titlene. Alle bøkene er utstyrt med et omfattende og lærerikt innledende essay skrevet spesielt for Bokklubbens utgaver.

I begynnelsen
Første bok i Verdens Hellige Skrifter var I begynnelsen. Skapelsesmyter fra hele verden. Etter den har det fulgt en unik serie praktbøker med blant annet hovedverkene fra islam, hinduisme, kristendom, taoisme, buddhisme, gnostisisme, sufisme, jødedom og fra urbefolkningers religioner. Serien inneholder også gamle babylonske, greske, egyptiske, norrøne, persiske, zen-buddhistiske og tibetanske skrifter.

Bok nummer 40
Ramayana – hinduenes mest populære religiøse tekst – er ute som bok nummer 40. Ramayana er gjendiktet av, og utstyrt med innledende essay av, Signe Cohen, sanskritekspert og Assistant Professor i religionshistorie ved University of Missouri, USA. Det indiske eposet Ramayana stammer antakelig fra mellom 200 f.Kr. og 200 e.Kr. Her hører vi om Rama, en inkarnasjon av den store hinduguden Vishnu, og hans eventyrlige kamp mot demonen Ravana for å vinne tilbake sin bortrøvede hustru Sita.

Redaksjonskomité
I redaksjonskomiteen for serien sitter forfatter Tor Åge Bringsværd, professor Jens Braarvig og avisredaktør Alf van der Hagen. I tett samarbeid med fagmiljøene ved de norske universitetene har de satt sammen en bokserie der innholdet har befestet sin litterære verdi gjennom hele vår historie. Mer enn 50 norske forskere og oversettere bidrar som redaktører og oversettere til de enkelte bøkene.


Tidligere utgivelser i Verdens Hellige Skrifter

2006
Signe Cohen: Ramayana
Jan Erik Rekdal: Keltiske myter
Ingjerd Hoëm: Drømmetiden
Tor Åge Bringsværd: Inuit
Jens Braarvig: Sumeriske skrifter
Halvor Eifring: Yijing

2005
Per Kværne: Tibet
Wera Sæther: Bengalske sanger
Tarald Rasmussen: Frans av Assisi
Mark Teeuwen: Shinto
Jan-Erik Ebbestad Hansen: Vestens mystikk
Reinvang Rasmus: Shiva

2004
Ingjerd Hoëm: Polynesia
Torleif Elgvin: Dødehavsrullene
Knut A. Jacobsen: Sanger fra Adi Granth
Gro Steinsland: Draumkvedet og tekster fra norrøn middelalder
Rolf Furuli: Enoks bok
Knut A. Jacobsen: Yoga

2003
Prods Oktor Skjærvø: Zarathustras sanger
Vogt Kari: Sivfløytens sang og 99 andre dikt av Mathnavi
Christian Rugstad: Popol vuh
Signe Cohen: Vediske skrifter
Jens Braarvig: Lotussutraen og andre skrifter fra mahayana-buddhismen
Gro Steinsland: Voluspå
Tore Frost: Greske myter og mysterier

2002
Christine Amadou: Østkirken
Brita Pollan: Noaidier
Tor Åge Bringsværd: Jorden - vår mor
Jacob Jervell: Jesus
Farid al-Din Attar: Fuglenes forsamling
Bente Groth: Jødiske skrifter
Einar Thomassen: Gnostiske skrifter

2001
Eldrid Johansen: Den egyptiske dødeboken
Jens Braarvig: Gilgamesh og Atrahasis
Einar Thomassen: Apokryfe evangelier
Rune Svarverud: Tao te ching
Torkel Brekke: Buddhas fortellinger
Knut A. Jacobsen: Bhagavadgita

2000
Jens Braarvig: I begynnelsen
Vogt Kari: Koranen


Les om Verdens Hellige Skrifter på www.bokklubben.no


For bilder eller mer informasjon kontakt

Om oss

De norske Bokklubbene omfatter 14 bokklubber, 6 serier og nettbokhandelen bokkilden.no. Bokklubben.no er en fullsortiments internettbokhandel med 1,6 millioner titler. Aksjonærene i De norske Bokklubbene AS er de fire forlagene Aschehoug, Gyldendal, Oktober og Pax. Samlet omsetning ble i 2007 NOK 616 millioner. Dette gjør Bokklubben til en av de store aktørene i norsk kulturformidling. Tre millioner bøker ble sendt ut i fjor, fordelt på nesten 60 000 titler. Det er en stor andel av den samlede skjønn- og generelle litteratur som omsettes i Norge. I 2007 kom omtrent halvparten av omsetningen via nett, og det er en økning på nærmere 25 % siden 2006. Mobil blir også en stadig viktigere kanal. Samlet er klubbene representert i mer enn hver fjerde husstand i landet, jevnt fordelt fra nord til sør, men med hovedtyngden i de større byene. Bokklubben har avtalefestet samarbeid med forfatternes, oversetternes og illustratørenes organisasjoner. Virksomheten er regulert gjennom Bokavtalen. Bokklubben mottar ingen særskilt, offentlig støtte. All virksomhet er samlet i eget bygg i Nydalen nord i Oslo. Distribusjonen foregår gjennom Posten. Bokklubbens ansatte utfører 147 årsverk i 2007. Historikk1. september 1961 ble Den norske Bokklubben startet som det første av flere samarbeidsprosjekter mellom forlagene Aschehoug og Gyldendal. Klubben, som baserte seg på utgivelse av eldre og nyere klassisk skjønnlitteratur i nye utgaver, ble en stor suksess. I 1969 passerte Den norske Bokklubben 100.000 medlemmer. Medlemstallet kulminerte i 1974 med 219.000. Allerede i 1963 begynte knoppskytingen ved at Diktets Venner ble overtatt. I 1966 kom de første Ekstrabøkene, og i 1971 Bokklubbens Barn. I 1976 ble Bokklubben Nye Bøker lansert. Denne klubben er i dag Norges største bokklubb. Gjennom de siste tjue årene er stadig nye klubber kommet til.