Solzjenitsyns GULag-arkipelet med forfatterens tilføyelser

GULag-arkipelet anses som Aleksandr Solzjenitsyns (f. 1918) hovedverk. I Århundrets Bibliotek-utgaven, som kommer ut i disse dager, er bøkene revidert etter Solzjenitsyns egne korreksjoner og tilføyelser, som han foretok i 1987. Ingen andre norske utgaver inneholder forfatterens egne korrigeringer.

GULag-arkipelet er beretningen om de sovjetiske konsentrasjonsleirene før og etter den annen verdenskrig, og er bygget på forfatterens egne erfaringer som politisk straffange gjennom åtte år (1945-1953). GULag-arkipelet er et verk Sovjetunionens myndigheter aldri ville si ja til, men som Solzjenitsyn i 1973 ga ut på et eksilforlag i Paris. Det vakte voldsom oppsikt og førte til at Solzjeneitsyn ble arrestert og forvist fra Sovjetunionen på livstid.

GULag, står for «Glavnoje Upravlenie Lagerej» (hovedforvaltningen for arbeidsleirene), ble opprettet i Sovjetunionen i 1930 og avviklet i 1955. GULag var en undergruppe av det hemmelige politi i landet og administrerte fangeleirer og straffekolonier, samt spilte en nøkkelrolle i sovjetisk økonomi i perioden. For Solzjenitsyn betegner GULag et samfunnssystem som er gjennomsyret av undertrykkelse, der straffanger ble tvunget til å arbeide under umenneskelige kår.

«Det tok ikke mer enn 11 år fra utgivelsen av GULag-arkipelet til det sovjetiske kommunistpartiet fikk en leder som sa «vi kan ikke fortsette på denne måten». Så gikk det bare seks år før det ble klart at de ikke kunne fortsette på noen annen måte heller. Og alt – nesten alt – på grunn av en bok.»
Per Egil Hegge, i forfatterheftet som følger utgivelsen i Århundrets Bibliotek


Aleksandr Solzjenitsyn – noen sentrale årstall og biografiske opplysninger
1918: Aleksandr Solzjenityn blir født
Glødende kommunist i ungdommen, oppnådde kapteins grad og deltok i kampen mot de tyske nazistene under 2. verdenskrig
1945-53: arrestert og fengslet for opposisjonell virksomhet
1962: Debuterer med En dag i Ivan Denisovitsj´s liv (norsk utgave 1963, Århundrets Bibliotek 2005)
1970: Nobelprisen i litteratur
1973-1975: GULag-arkipelet utgis i Frankrike (norsk utgave: Tiden forlag 1974-1976)
1974: Arresteres og landsforvises som en følge av utgivelsen GULag-arkipelet
1987: Solzjenitsyn reviderer GULag-arkipelet
1994: Eksilet avsluttes og Solzjenitsyn vender hjem til Russland
2007: GULag-arkipelet, med Solzjenitsyns revisjoner, utgis for første gang på norsk, av Bokklubben, i serien Århundrets Bibliotek. Oversatt av Per Egil Hegge, Ivar Magnus Ravnum og Odd Tufte Lund

Kontakt oss gjerne for anmeldereksemplar av bøkene, bilder eller annen informasjon

Om oss

De norske Bokklubbene omfatter 14 bokklubber, 6 serier og nettbokhandelen bokkilden.no. Bokklubben.no er en fullsortiments internettbokhandel med 1,6 millioner titler. Aksjonærene i De norske Bokklubbene AS er de fire forlagene Aschehoug, Gyldendal, Oktober og Pax. Samlet omsetning ble i 2007 NOK 616 millioner. Dette gjør Bokklubben til en av de store aktørene i norsk kulturformidling. Tre millioner bøker ble sendt ut i fjor, fordelt på nesten 60 000 titler. Det er en stor andel av den samlede skjønn- og generelle litteratur som omsettes i Norge. I 2007 kom omtrent halvparten av omsetningen via nett, og det er en økning på nærmere 25 % siden 2006. Mobil blir også en stadig viktigere kanal. Samlet er klubbene representert i mer enn hver fjerde husstand i landet, jevnt fordelt fra nord til sør, men med hovedtyngden i de større byene. Bokklubben har avtalefestet samarbeid med forfatternes, oversetternes og illustratørenes organisasjoner. Virksomheten er regulert gjennom Bokavtalen. Bokklubben mottar ingen særskilt, offentlig støtte. All virksomhet er samlet i eget bygg i Nydalen nord i Oslo. Distribusjonen foregår gjennom Posten. Bokklubbens ansatte utfører 147 årsverk i 2007. Historikk1. september 1961 ble Den norske Bokklubben startet som det første av flere samarbeidsprosjekter mellom forlagene Aschehoug og Gyldendal. Klubben, som baserte seg på utgivelse av eldre og nyere klassisk skjønnlitteratur i nye utgaver, ble en stor suksess. I 1969 passerte Den norske Bokklubben 100.000 medlemmer. Medlemstallet kulminerte i 1974 med 219.000. Allerede i 1963 begynte knoppskytingen ved at Diktets Venner ble overtatt. I 1966 kom de første Ekstrabøkene, og i 1971 Bokklubbens Barn. I 1976 ble Bokklubben Nye Bøker lansert. Denne klubben er i dag Norges største bokklubb. Gjennom de siste tjue årene er stadig nye klubber kommet til.

Abonner