DIBS fusjonerer med svenske DebiTech

Nordens to største spillere på markedet for internettbetalinger, DIBS A/S og svenske DebiTech AB slår seg sammen. Med fusjonen skapes en skandinavisk virksomhet med 45 ansatte og kontorer i Oslo, København, Stockholm og Gøteborg.

Bakgrunnen for fusjonen er først og fremst ønsket om å øke vekst tempoet i begge virksomheter. Markedet for betalingsløsninger til e-handel er i sterk vekst, og fusjonen styrker mulighetene for produktutvikling og geografisk ekspansjon. - Til sammen håndterer vi i 2006 transaksjoner for mellom 30 og 40 milliarder kroner for våre 4000 kunder. For kundene våre får fusjonen den konkrete fordelen at flere ansatte gir bedre muligheter for å tenke nytt og gi god service, sier Jon Wichmann Hansen, og fortsetter: - Til fordelene hører også med at DIBS og DebiTech vil kunne lage nye produkter raskere. Ut over dette vil den samlede virksomhet kunne tilby kundene betaling med flere betalingskort. Grunnstammen vil dog fortsatt være den samme, og som i dag kjennetegnes ved begge virksomhetene: sikre, og raske betalinger for Internet. Den fusjonerte virksomheten som fortsetter under DIBS’ navn, vil bli ledet av DebiTech’s nåværende direktør, Eric Wallin, mens DIBS’ nåværende ledelse besetter de øvrige poster i den felles ledelsen. - Fusjonen med DebiTech er et logisk skritt for DIBS. Det er to markedsledende virksomheter i vekst, og hver for seg med høye vekstambisjoner. Til sammen øker vi konkurransekraften, og skaper en sterk plattform for ytterligere geografisk ekspansjon, organisk og gjennom oppkjøp, sier Jesper Lohmann, styreleder i DIBS A/S. For ytterligere informasjon: Jon Wichmann Hansen, adm. direktør, DIBS A/S – tlf. +45 70 20 30 77 Jesper Lohmann, styreformann, DIBS A/S – tlf. +45 27 13 10 48 www.dibs.dk og www.debitech.com

Dokumenter og linker