Avgjørelse i sak vedrørende brudd på Reglement for travsport i Norge

Det Norske Travselskaps domskomite har i møte 9. januar 2007 behandlet saken vedrørende positiv dopingprøve avlagt av hesten ”Miss Perfect Spender” etter løp på Klosterskogen travbane 7. august 2006.

Ansvarlig innmelder av hesten Miss Perfect Spender er eier Arve Sundbø.
Saken er utredet av Mattilsynets dopingutvalg.
Det ble i prøven påvist det antiinflammatoriske medikamentet Ibuprofen i en mengde av 90 nanogram pr. milliliter urin.

Saken ble behandlet av domskomiteens faste medlemmer og komiteen har avsagt følgende


Slutning:

1. Arve Sundbø ilegges en bot stor kr. 1 000,00 (et tusen 00/100) jfr. Reglementets § 90 pkt.2.

2. Premie vunnet av Miss Perfect Spender i løp på Klosterskogen travbane den 7.8.2006 tilbakeføres til Det Norske Travselskap og det foretas premieregulering i løpet, jfr. Reglementets § 26.

Dommen er enstemmig

Kontaktpersoner:
Leder av DNTs domskomite Rolf Vaage, telefon: 415 62 435
Avls og næringssjef Espen F. Heitun, telefon: 915 19 052


Oslo, 11.1.2007

Espen Fjeldbu Heitun

Dokumenter og linker