Avgjørelse i sak vedrørende brudd på Reglement for travsport i Norge

Det Norske Travselskaps domskomite har i møte 9. januar 2007 behandlet saken vedrørende positiv dopingprøve avlagt av hesten ”Mountain Mohican” etter løp på Sørlandets travpark 10.09.2006.

Ansvarlig innmelder av hesten Mountain Mohican er travtrener Tor Olaf Halle.
Saken er utredet av Mattilsynets dopingutvalg.
Det ble i prøven påvist det antiinflammatoriske medikamentet flunixin i en mengde av 72 mikrogram pr. milliliter urin.

Saken ble behandlet av domskomiteens faste medlemmer og komiteen har avsagt følgende


Slutning:

1. Premie vunnet av Mountain Mohican på Sørlandets travpark den 10.09.2006 tilbakeføres til Det Norske Travselskap og det foretas premieregulering i løpet, jfr. Reglementets § 26.

2. Tor Olaf Halles trenerlisens inndras for en periode på 9-ni- måneder, jfr. Reglementets § 90, pkt.3.4

3. Tor Olaf Halle fradømmes retten til å oppholde seg på stallområde/hestering på alle landets totalisatorbaner under totalisatorkjøringer for en periode av 9-ni-måneder, jfr. Reglementets § 90, pkt. 3.5.


Dommen er enstemmig

Kontaktpersoner:
Leder av DNTs domskomite Rolf Vaage, telefon: 415 62 435
Avls og næringssjef Espen F. Heitun, telefon: 915 19 052


Oslo, 11.1.2007


Espen Fjeldbu Heitun

Dokumenter og linker