Hestenæringen møtte ministeren

Representanter fra hestenæringen har i møte med landbruksminister Terje Riis-Johansen tirsdag 14. februar gjentatt ønsket om at næringen økonomisk skal likestilles med andre næringsdrivende.

Av informasjonssjef Tom Berntzen, mobiltelefon 907 41 230 Hestenæringen har økende betydning i landbruks- og distriktsmessig sammenheng her i landet, og sysselsetter over 4 500 personer. Verdiskapningen i næringen er anslått til godt over én milliard kroner i året. Hestenæringen ønsker å bli en del av det generelle skattesystemet for næringsdrivende, blant annet for å skape ryddige forhold i næringen og gi de involverte anledning til å planlegge langsiktig. Den forrige arbeiderpartiregjeringen satte i 2002 i gang et arbeid med en handlingsplan for hestenæringen. Dette arbeidet er senere ikke fulgt opp, men landbruksminister Terje Riis-Johansen lovet på dagens møte å ta opp igjen dette arbeidet. Organisasjonene i hestenæringen vil i nær fremtid overlevere ytterligere dokumentasjon på næringens betydning her i landet til landbruksministeren.

Kontakter

  • Det Norske Travselskap
    . . .

Abonner

Dokumenter og linker