PRESSEMELDING fra Det Norske Travselskap

Styret i DNT fattet i telefonstyremøte fredag 30.03.07 følgende vedtak med hjemmel i Reglementets §6 og §114.

1. Atle Hamre suspenderes midlertidig i norsk travsport på følgende måte:

• Atle Hamres kjøre-/trenerlisens inndras.
• Atle Hamre får ikke adgang til totalisatorkjøringer på norske travbaner
• Atle Hamre får ikke drive trening med travhest på travanlegg eid av travlag / travforbund / DNT eller disses aksjeselskap.

2. Styret i DNT oversender / anmelder saken til DNTs Domskomité.

3. Suspensjonen varer inntil DNTs Domskomité har tatt standpunkt i saken – herunder også den midlertidige suspensjonen.

Styret vil med dette vedtaket klart markere at travsporten tar avstand fra denne type adferd,
med den negative effekt slik adferd har for travsportens renommé.

Dersom ytterligere kommentarer ønskes, er DNTs styreformann, Per Tronstad å treffe på mobiltelefon 99 50 68 15.

Oslo, 30.03.07
Det Norske Travselskap

Dokumenter og linker