Ny alkolov gir nordmenn større utvalg

Salg av brennevinstilsatte produkter på opptil 22 % til personer over 18 år vil bli tillatt fra 1. juli. Utesteder med kun øl- og vinbevilling vil kunne selge en rekke nye produkter. - Dette vil gi nordmenn generelt en større mulighet til å drikke en god drink på flere utesteder enn tidligere, sier Dennis Saarman , Markedssjef i Diageo Norway som importerer likøren Baileys , markedslederen innen denne kategorien i Norge . - Endringen vil gi nye muligheter for hele bransjen og bedre tilbud til konsumentene både på Vinmonopolet og på potensielt 2500 serveringssteder, sier Saarman . Årsaken er en ny lov som reverserer forbudet fra 1998 om salg av brennevinsbaserte produkter til 18-åringer. Ifølge Sosial- og helsedirektoratet, er bakgrunnen for lovendringene dels en dom fra EFTA-domstolen om likebehandling av produkter med samme alkoholinnhold (rusbrus-dommen), og dels ønsket om et systematisk regelverk på dette området. Videre sier SHD at det var et behov for visse forenklinger og tilpasninger i forhold til det kommunale bevillingssystemet.