Wincor Nixdorf AS har nylig inngått samarbeidsavtale med NorgesGruppen KonsernAnskaffelser AS om SES elektroniske hylleforkanter.

Avtalen gir mulighet for samtlige av Norgesgruppens butikker til å bestille systemer og installasjoner i løpet av avtaleperioden på 3 år.  Samtidig med kontraktsinngåelse er det avtalt leveranse av mellom 2 og 3 millioner displayer, noe som alene representerer rundt 150 millioner kroner i ordreverdi for Wincor Nixdorf AS.

– For Wincor Nixdorf er dette en fantastisk spennende mulighet som setter en ny standard i markedet for elektronisk pris- og vareinformasjon.   NorgesGruppen vil med dette ta føringen som den første i Europa til å standardisere på full-grafisk løsning. Dette gir mye bedre kvalitet på informasjonen til både kunder og ansatte. Den tradisjonelle elektroniske hylleforkanten har kun hatt mulighet for prisoppdateringer – noe som fortsatt selvfølgelig er svært viktig. NorgesGruppen vil med dette håndtere all informasjon på hylleforkanten elektronisk, og blir på den måten mer effektiv, sier Stig Arnesen, salgsdirektør i Wincor Nixdorf AS.

Beslutningen vil få stor oppmerksomhet i Europa – for oss i Norge er det positivt for vår langsiktige satsning på effektivisering av prosesser i butikker. Konkurransen er hard innen denne bransjen og da er denne type avtaler en god annerkjennelse for det arbeidet vi driver, avslutter Arnesen.

Om Wincor Nixdorf: Wincor Nixdorf er et internasjonalt børsnotert konsern som utvikler og selger teknologi og løsninger til banker og varehandelskjeder over hele verden. Løsningene omfatter programvare, maskinvare så vel som kompetanse, drifts- og servicetjenester. Selskapet har rundt 10 000 ansatte, hvorav 15 personer er ansatt i det norske datterselskapet Wincor Nixdorf AS.

Om NorgesGruppen: NorgesGruppen er landets største handelshus. Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innen daglige forbruksvarer. Detaljvirksomheten er organisert innenfor tre profilhus på dagligvarehandel (Meny/Ultra, Kjøpmannshuset og KIWI) og et innenfor servicehandel (NG Servicehandel). Konsernet er posisjonert i en rekke andre selskaper i Norge, Danmark og Sverige. NorgesGruppen har ca. 1 700 dagligvarebutikker, 600 kiosker og rundt 30 000 medarbeidere tilknyttet seg.

For ytterligere kommentarer, kontakt konserndirektør informasjon og samfunnskontakt Per Roskifte på telefon
415 16 500 eller salgsdirektør Wincor Nixdorf AS Stig Arnesen på telefon 934 85 857.

Wincor Nixdorf Gruppen

Wincor Nixdorf er en av verdens ledende leverandører av IT-løsninger og tjenester til detaljhandelskjeder og banker. Vår omfattende portefølje av produkter og løsninger er sentrert rundt optimalisering av forretningsprosesser bank- og varehandelsvirksomhet.  Det dreier seg i hovedsak om å kutte kostnader og kompleksitet på en måte som også kan forsterke kundeservicen. Vi utnytter erfaring og kunnskap fra våre to kjernevirksomhetsområder til å også tilby løsninger i relaterte sektorer som post - og lotteriselskaper samt bensinstasjon og annen KBS virksomhet.

Fotfeste i ca 100 land

Wincor Nixdorf har en global tilstedeværelse i 100 land, hvorav 37 land er representert med datterselskaper. Totalt jobber mer enn 10 000 ansatte jobber i konsernet. Vi er ledende som leverandører av maskinvare, programvare og tjenester rundt POS løsninger (point-of-sale), kontanthåndteringsutstyr og minibanker, med egne produksjonsanlegg i Paderborn, Tyskland og i Singapore, Shanghai og Sao Paolo.

Tags:

Dokumenter og linker