Bertel O. Steen lanserer bilportal i SharePoint for sine forhandlere. Din ERP AS fra Trondheim har stått for utviklingen.

Leder for prosjekt og utvikling hos Bertel O. Steen, Tore Velle Nilsen, er svært godt fornøyd med løsningen som nå lanseres. «Vi har strenge krav til våre leverandører og beslutningen om å velge en liten aktør som Din ERP var på ingen måte selvfølgelig. Det er derfor svært hyggelig at det leveres på tid og budsjett med et resultat som overgår forventningene. Det er tydelig et meget velfundert og godt produkt Din ERP her har tatt frem», sier han.

”Dette har vært et viktig prosjekt for oss på mange måter. For det første får vi her vist at de unike mulighetene som ligger i produktporteføljen vår treffer mål. Spesielt morsomt er det også at dette prosjektet fokuserer på B2B prosesser, noe som er et stort satsingsområde for oss”, sier Yngve Tronstad, styreleder og CTO i Din ERP.

Effektivisering av manuelle prosesser

Prosjektet er et ledd i en større omstilling. Utfasing av gamle IT-systemer og effektivisering av resurskrevende manuelle prosesser gjør at Bertel O. Steen ser et stadig voksende behov for tettere integrasjon mellom de forskjellige aktørene i verdikjeden. Bilimportøren satser nå stort på Microsoft SharePoint som en samlende plattform for flere av sine prosesser og velger i den forbindelse SharePoint også som alternativ inngangsport for forhandlerne. I første omgang er det KIA forhandlere som vil nyte godt av de nye løsningene hvor biler kan bestilles direkte i nettleseren. Utviklingsverktøy og integrasjons rammeverk fra Din ERP har bidratt til å sikre en rask og smidig implementering.

Prosesser som nå blir tilgjengelig via det nye intranettet er blant annet oversikt over tilgjengelige biler, bestilling av biler, ordreinformasjon, ajourhold av registreringopplysninger og endring av eierforhold på biler. Sistnevnte er spesielt viktig da Kia har bilbransjens beste garantiordning på hele 7 år. Det er her potensielt snakk om store datamengder som hentes live fra forretningssystemet og presenteres på en smidig måte i SharePoint. En slik online to-veis integrasjon mellom SharePoint og forretningssystemet er ingen selvfølgelighet men i tillegg til stor fleksibilitet i forhold til hvordan data presenteres er det dette som er kjernen i Din ERPs produkter. Bertel O. Steen har kjøpt hele produkt suiten til Din ERP og får i tillegg til B2B portalen blant annet tilgang til utviklingsverktøy og mobilt rammeverk som åpner for muligheten til å eksponere alle bedriftens datasystemer på mobile enheter.

Samarbeid med IFS

Bertel O. Steen har valgt IFS Applications som forretningssystem (ERP) for å støtte alle prosesser knyttet til bilvirksomheten. Det er i dette ERP systemet at bil bestillingene blir behandlet av importør og formidlet til bil fabrikkene. Selskapene Din ERP og IFS inngikk på slutten av fjoråret et tettere samarbeid om leveranser av tjenester relatert til knytningen mellom IFS Applications og SharePoint. Kontrakten med Bertel O. Steen er et direkte resultat av dette og IFS har bidratt sterk med sin fagkompetanse i dette prosjektet. ”Vi ser at flere av våre kunder etablerer portal strategier som baserer seg på Microsoft SharePoint og det er derfor viktig og spennende for oss å delta i denne typen prosjekter”, sier Torfinn Haugland, Consulting Manager i IFS Scandinavia.

Utrulling og utvidelser

De første KIA forhandlerne er allerede i drift og resten vil få tilgang til de nye tjenestene fortløpende. Med bakgrunn i prosjektets suksess så langt har Bertel O. Steen allerede besluttet å utvide bilportalen med støtte for ytterligere prosesser som vil forenkle hverdagen til bil importørens forhandlere.

Om Din ERP

Din ERP er ett programvare selskap som utvikler, leverer og implementerer brukervennlige løsninger i SharePoint og på mobile enheter tett integrert med bakenforliggende applikasjoner som for eksempel bedriftenes ERP system. De leverer også SharePoint kompetanse i verdensklasse gjennom et tett samarbeid med SharePoint guru Sahil Malik og hans firma Winsmarts.

Følg Din ERP på Twitter: @erpwebparts

Om Bertel O. Steen AS

Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskaper. Bertel O. Steen AS omsatte i 2010 for 10 838 MNOK, og representerte 2 685 årsverk ved utløpet av året. Selskapets hovedkontor ligger i Lørenskog kommune.

Om IFS

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser rettes til:
Yngve Tronstad
Chief Technology Officer
Din ERP AS
+ 47 95 84 55 00
yngve@dinerp.no
Tore Velle Nilsen
Leder Prosjekt og Utvikling
Bertel O. Steen
+47 90911252
tore-velle.nilsen@bos.no
Torfinn Haugland
Consulting manager Automotive Team
IFS Scandinavia
+47 922 60 820
torfinn.haugland@ifsworld.com

Tags:

Om oss

Norwegian software vendor DinERP helps customers save time and money by optimising their existing IFS Applications™ for non-expert users - often around 80% of the total workforce. By placing the power of IFS Applications into the hands of as many end-users as possible, DinERP helps customers drive their digital transformation strategies from the bottom up, with minimal effort and maximum effect. For more information visit www.dinerp.com