Din ERP leverer avansert ERP funksjonalitet i SharePoint til BW Offshore

BW Offshore ønsker å tilby sine brukere tilgang til ERP systemet direkte i bedriftens intranett som er basert på Microsoft SharePoint. Enklere utrulling, lettere tilgjengelighet og lavere opplæringskostnader er nøkkelfaktorer for beslutningen om å la intranettet være inngangsporten for enkle men viktige prosesser som timeføring, fakturaattestasjon og reiseregning. Programpakken fra Din ERP er valgt som løsning på denne utfordringen.

"Vi har vurdert flere løsninger for å integrere vårt forretningssystem IFS Applications med SharePoint, men etter å ha sett hvilke unike muligheter som ligger i produktporteføljen til Din ERP var valget enkelt. Våre brukere kan snart blant annet føre timer og skrive reiseregninger direkte i SharePoint mens dataene leses og skrives online til vårt ERP system. Vi ser frem til en spennende implementering", sier Fritz Ekløff, Senior Vice President Corporate IT and Systems i BW Offshore.

Et voksende behov for informasjon og effektiv datainput gjør at store bedrifter i større grad vurderer intranett som en egnet arena for samling av bedriftens datasystemer. Brukere nå til dags ønsker først og fremst at ting skal være enkelt og lett tilgjengelig. Spesielt gjelder dette typiske støtteprosesser som timeføring, reiseregning og lignende. Din ERP så denne trenden tidligere enn de fleste. I snart tre år har de jobbet intensivt med å utvikle et generisk rammeverk som muliggjør online integrasjon mellom SharePoint og andre bakenforliggende systemer.

"Vår lange og brede erfaring med ERP systemet IFS Applications kombinert med unik SharePoint kompetansen hos vår tekniske arkitekt, Sahil Malik (Winsmarts LLC), gjør at vi nå kan levere et produkt som savner sidestykke i ERP verdenen", sier Yngve Tronstad, CTO i Din ERP.

Selv om produktet er generisk og åpner for presentasjon av data fra alle bedriftens systemer er det i første omgang fokusert på funksjonalitet knyttet til IFS Applications. Mye av IFS funksjonaliteten som BW Offshore etterspør er allerede utviklet og leveres som standard produkter. Dette gjør at implementeringstiden vil være svært kort. "Målet er at alt skal kjøre i produksjon inneværende år. Dette inkluderer teknisk installasjon og oppsett av SharePoint 2010 som også inngår i den avtalte leveransen", sier Dagfinn Stave, CEO i Din ERP.

About BW Offshore

BW Offshore is one of the world's leading FPSO contractors and a market leader within advanced offshore loading and production systems to the oil and gas industry. BW Offshore has more than 25 years' experience and has successfully delivered 14 FPSO projects and 50 turrets and offshore terminals.

Om Din ERP

Din ERP er ett programvare selskap som utvikler, leverer og implementerer brukervennlige løsninger i SharePoint og på mobile enheter tett integrert med bakenforliggende applikasjoner som for eksempel bedriftenes ERP system. Vi leverer også SharePoint kompetanse i verdensklasse gjennom et tett samarbeid med SharePoint guru Sahil Malik og hans firma Winsmarts.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser relatert til avtalen:

Dagfin Stave
Chief Executive Offiser
Din ERP AS
+ 47 99 42 28 95
dagfinn@dinerp.no

Fritz Ekløff
Senior VP Corporate IT and Systems
BW Offshore
+47 95 20 42 45
Fritz.Ekloff@bwoffshore.com

Henvendelser relatert til produkt/teknologi:
Yngve Tronstad
Chief Technology Officer
Din ERP AS
+ 47 95 84 55 00
yngve@dinerp.no

 

 

Tags:

Om oss

Norwegian software vendor DinERP helps customers save time and money by optimising their existing IFS Applications™ for non-expert users - often around 80% of the total workforce. By placing the power of IFS Applications into the hands of as many end-users as possible, DinERP helps customers drive their digital transformation strategies from the bottom up, with minimal effort and maximum effect. For more information visit www.dinerp.com

Abonner

Dokumenter og linker