DIPLOM-IS LEGGER NED FIRE AVDELINGER

Styret i Diplom-Is har besluttet å legge ned avdelingene i Tromsø, Haugesund, Sandane og Notodden. - Dersom Diplom-Is skal utvikles og vokse med lønnsomhet, må vi redusere kostnadene våre, sier Bjørn Moldskred, administrerende direktør i Diplom-Is. Beslutningen berører 6-8 ansatte.

Fra 2007 har Diplom-Is gjennomført et omfattende kostnadsreduksjonsprogram for å gjøre organisasjonen mer robust og mindre følsom for markedssvingninger. Dette berører områder som mer effektiv produksjon, tiltak for å redusere logistikk- og distribusjonskostnader og lavere administrative kostnader. Beslutningen om å legge ned fire avdelinger er et ledd i dette arbeidet og vil blant annet medføre en bedre utnyttelse av bilparken. – Vi mener at dette vil styrke selskapet på sikt og gi oss en bedre ressursutnyttelse i distribusjonsapparatet, sier Moldskred som understreker at tiltakene ikke skal gå ut over kundeservicen til Diplom-Is. - Vi beklager at de tiltakene vi nå har initiert rammer noen av våre ansatte, sier Bjørn Moldskred. Tidspunkt for nedleggelse er på nåværende tidspunkt ikke endelig bestemt. Kontaktperson: Bjørn Moldskred, 97651400