Leder for DnB NOR på Solli plass, Erik Bjørndalen, overrekker gaven på 2 millioner kroner til Universitetet i Oslo/Observatoriet ved prosjektleder Jan B. Ommundsen. Foto: Unni Irmelin Kvam/UiO


Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.