- Kvinne, unngå å bli pensjonstaper!

Åtte ganger så mange kvinnelige som mannlige pensjonister føler at de ikke har råd til å gjøre det de planla eller drømte om. 16 prosent av kvinnene føler det slik mot bare 2 prosent av mennene.

Dette fremgår av en undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB.

-Dette er kanskje ikke så overraskende når vi vet at det store flertallet av Norges 180.000 minstepensjonister er kvinner og at bare 60 prosent av kvinnene har rett til å ta ut alderspensjon ved 62 år, mens hele 95 prosent av mennene har tilsvarende rett, kommenterer forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

100 år etter at kvinnene fikk stemmerett i Norge er det fortsatt slik at altfor mange kvinner gjør valg som får negative konsekvenser økonomisk sett. De velger utdannelser og yrker som gir mindre inntekt enn det menn velger. Og det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid eller er hjemmeværende.
-Kjærlighet gjør som kjent blind, og drømmen om et lykkelig og tradisjonelt familieliv forklarer nok langt på vei hvorfor det er slik. Resten av forklaringen må nok tilskrives lønnsforskjellene som fortsatt er store i menns favør. I tillegg er det nok altfor få unge som tenker på – eller vet – at disse valgene får store negative konsekvenser for pensjonsopptjeningen. I verst fall ender du opp som minstepensjonist. En enslig minstepensjon får ikke mer enn 164.256 kroner i året før skatt, opplyser Sandmæl.

Lite kunnskap
Det er skremmende lite kunnskap om pensjon i den norske befolkningen, viser en annen undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for DNB. Bare 9 prosent i aldersgruppen 50-60 år hevder å ha gode kunnskaper om pensjon. Verst er kunnskapen blant de yngste.
-Det er kanskje ikke så rart at unge vet lite om pensjon. Det er jo lenge til problemstillingen treffer dem, men når den treffer kan den treffe hardt. Mange har nok ikke fått med seg at pensjonsreformen fra 2011 medfører at de som er født i 1963 og yngre vil få mindre pensjon enn de som er eldre. Folk lever stadig lenger, og pensjonene i folketrygden blir justert ned for yngre generasjoner etter hvert som levealderen stiger, forklarer hun.

Menn kan gå av tidligere
Etter at pensjonsreformen ble innført i 2011 er det blitt mulig å gå av eller ta ut fleksibel alderpensjon fra fylte 62 år, og tall fra SSB viser at 40-50 prosent av eldre arbeidstakere ønsker å gå av med pensjon fra 62-års alder. Men som nevnt får ikke alle dette valget, ikke de som ligger an til å bli minstepensjonister. Du må ha tjent opp nok pensjon eller ha AFP-ordning gjennom jobben hvis du skal kunne førtidspensjonere deg. Og selv om du kan, er det ikke sikkert du vil ha råd. Pensjonen blir nemlig vesentlig lavere hvis du går av som 62-åring, og denne reduksjonen drar du med deg gjennom hele pensjonstilværelsen, også etter fylte 67 år. Blant de som allerede har tatt ut alderspensjon før fylte 67 år er det en sterk overvekt av menn, om lag 82 prosent, ifølge en rapport fra Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.


Bilder av forbrukerøkonom Silje Sandmæl finner du her


Kontakt:
Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tlf. 482 87 522

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner