2,85 milliarder kroner i resultat og god utvikling i forretningsområdene

DnB NORs resultat i første kvartal ble 2 851 millioner kroner, omtrent på linje med første kvartal i fjor. Det var god underliggende drift og utvikling i alle forretningsområdene.

– Resultatet for årets første kvartal er godt, selv om det påvirkes negativt av endringer i markedsverdier og engangsposter. Alle forretningsområdene våre leverer bedre driftsresultat enn i første kvartal i fjor, og nedskrivninger på utlån er fortsatt lave, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Konsernet økte inntektene med 431 millioner kroner eller 4,8 prosent fra første kvartal 2010. Korrigert for endringer i markedsverdivurderinger av gjeld og tilknyttede instru¬menter var inntektsøkningen på rundt én milliard kroner. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 892 millioner kroner i kvartalet, en nedgang på 55 millioner fra første kvartal 2010. Den generelle trenden viser fortsatt lavere nedskrivninger og var i første kvartal påvirket av nedskrivninger på et lite antall engasjementer.

Overskudd i Baltikum og Polen
DnB NOR overtok alle aksjene i banken DnB NORD før nyttår. For første gang på lenge viser virksomheten i Baltikum og Polen et lite overskudd på 26 millioner kroner.

– Både den makroøkonomiske utviklingen i Baltikum og utviklingen i vår egen virksomhet i området bedret seg kraftig. Nedskrivningene på utlån i Baltikum og Polen ble redusert med mer enn 180 millioner kroner fra første kvartal 2010, og vi venter at denne positive utviklingen vil fortsette utover året, sier Bjerke. For hele DnB NORD ble nedskrivningene redusert med over 340 millioner kroner.

DnB NORD integreres nå ytterligere med DnB NORs virksomhet, og hovedkontoret i København avvikles.

Økte utlånsvolumer
De gjennomsnittlige utlånsvolumene korrigert for valutakurseffekter økte med 6,4 prosent fra tilsvarende kvartal i 2010. Utlånsmarginene viste en økning på 0,04 prosentpoeng fra første kvartal 2010, mens innskudds¬marginene var stabile.

– Vi har anslått en kredittvekst på fem til syv prosent i 2011, og veksten i årets første kvartal er på linje med disse anslagene. Den økte aktiviteten i markedet gjør at vi venter en balansert vekst og en fortsatt god utvikling for alle forretningsområdene utover i 2011, sier Bjerke.

DnB NOR vil presentere oppdaterte finansielle mål på kapitalmarkedsdagen 15. juni.

Nøkkeltall for første kvartal 2011

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 4,7 milliarder kroner (4,9)
  • Resultatet var 2,9 milliarder kroner (2,9)
  • Resultat per aksje ble 1,76 kroner (1,92)
  • Egenkapitalavkastningen ble 10,3 prosent (12,5)
  • Ordinær kostnadsgrad var 50,5 prosent (49,5)

Sammenlignbare tall for første kvartal 2010 i parentes.

Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirektør Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirektør, mobil 96 23 20 17

Detaljer om resultatene for første kvartal finner du på dnbnor.no

   

Videointervju og lenker til live-sending
Medier kan laste ned intervju med konsernsjef Rune Bjerke for fri publisering i eget medium. Intervjuet kan brukes i sin helhet, eller klippes fritt til bruk i artikler, web-TV, TV eller radio. Presentasjonen klokken 9.30 kan også vises live i eget medium. Lenker og embeddkoder finner du her: 
https://www.dnbnor.no/om-oss/presse/resultat/koder-resultat.html
Pressekonferansen sendes også live fra www.facebook.com/dnbnor

 


Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.